ALV op 16 Oktober 2019

Beste leden, Zet deze datum vast in je agenda: woensdag 16 oktober.   Agenda ALV Harlemlakers 16 oktober 2019, om 20.00 uur in het sportcafé van de Calandhal. Opening Notulen ALV 14 november 2018 Aanpassing huishoudelijk reglement Jaarverslag seizoen 2018/2019 Financieel verslag 2018/2019 Begroting 2019/2020 Contributies 2019/2020 Invulling bestuurstaken (nieuw voorgedragen Michael Laarman, herkiesbaar Jordy…