Op woensdag 27 oktober om 20.00 uur zal de volgende Algemene Ledenvergadering worden gehouden. Deze zal ook dit jaar digitaal worden gehouden via Microsoft Teams. Aanmelden is mogelijk door een mail te sturen naar communicatie@harlemlakers.nl; vervolgens zul je een link ontvangen.

Agenda

  1. Opening
  2. Notulen vergadering 2020
  3. Jaarverslag 2020-2021 (te lezen onder het kopje Jaarverslag op de website)
  4. Financieel resultaat 2020-2021
  5. Begroting + vaststellen contributie 2021-2022
  6. Invulling bestuur komend jaar
  7. Benoeming kascommissie
  8. Rondvraag