Op woensdag 8 november aanstaande om 20.00 uur zal de volgende Algemene Ledenvergadering worden gehouden. Deze wordt gehouden in de kantine van de Calandhal. We verwachten dat er vanuit ieder team voor vertegenwoordiging wordt gezorgd.

Agenda

  1. Opening
  2. Notulen ALV oktober 2022 (http://harlemlakers.nl/de-vereniging/algemene-leden-vergadering/notulen/notulen-2022/)
  3. Jaarverslag 2022-2023 (http://harlemlakers.nl/de-vereniging/algemene-leden-vergadering/jaarverslagen/jaarverslag-2022-2023/)
  4. Financieel resultaat 2022-2023
  5. Begroting + vaststellen contributie 2023-2024
  6. Benoeming kascommissie
  7. Invulling bestuurstaken: oproep voor nieuw kader!
  8. Rondvraag