Afgelopen 14 oktober 2020 is er de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden. Vanwege de geldende coronamaatregelen kon deze niet fysiek plaatsvinden, maar in plaats daarvan werd Microsoft Teams gebruikt. Wel was hierbij het grootste aantal aanwezigen te melden in meer dan 10 jaar. Grote dank dan ook voor deze opkomst. Tijdens de vergadering werd onder andere het jaarverslag 2019-2020 besproken, de financiele cijfers over het seizoen 2019-2020 en de begroting voor 2020-2021 goedgekeurd, en werden enkele (voormalig) bestuursleden herkozen of in het zonnetje gezet. De notulen van de vergadering zijn te vinden onder het betreffende kopje.