Beste leden,

Zoals eerder aangegeven is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Harlemlakers aankomende woensdag 14 november. Deze zal worden gehouden in het sportcafe van de Calandhal met aanvangstijd 20.00 uur.

Een ieders aanwezigheid wordt ten zeerste op prijs gesteld.

Het jaarverslag over het afgelopen seizoen zal spoedig verschijnen onder het kopje Ledenvergadering-jaarverslag.

De financiële stukken voor de vergadering, te weten de winst/verliesrekening en balans over het vorige seizoen en de begroting voor de huidige, kunnen worden opgevraagd via penningmeester@harlemlakers.nl en zullen worden uitgedeeld tijdens de vergadering.

Agenda ALV 14 november 2018

1. Opening/notulen vergadering oktober 2017
2. Jaarverslag 2017/2018
3. Financiele stukken 2017/2018
4. Begroting 2018/2019
5. Benoemingen bestuur
6. Rondvraag

We hopen zo veel mogelijk leden te kunnen begroeten aankomende woensdag!

Het bestuur