“Visie en ambitie van Harlemlakers” 

“Wij hebben een enorme passie voor basketbal. Als vereniging streven wij er naar zoveel mogelijk jongens, meisjes en volwassenen te laten genieten van wat de basketbalsport aan plezier brengt. Zowel actief als speler, coach, scheidsrechter of passief als toeschouwer. We willen daarnaast met onze basketbalactiviteiten als sportclub een verbindende factor zijn voor de bewoners binnen het stadsdeel Nieuw-West en Badhoevedorp. Onze vereniging biedt zowel de mogelijkheid tot het beoefenen van topsport als breedtesport. 

Een speerpunt binnen de breedtesport is onze Basketball ’sCool waar de allerjongste jeugd kennis kan maken met de sport. Wij leggen binnen onze vereniging het accent nadrukkelijk op topsport en met name op de ontwikkeling van basketbaltalent.  

Ambitieus, planmatig en met kwalitatief sterke mensen werken wij intensief aan het op een hoger niveau brengen van basketbaltalent. Met als doelstelling basketballers op te leiden voor het hoogste niveau in Nederland of daarbuiten. Wij zoeken actief de samenwerking met anderen die aan onze ambities kunnen bijdragen. De talentontwikkeling ambitie geldt tevens voor onze coaches en scheidsrechters. Ook de coaches en scheidsrechters willen we nadrukkelijk via opleiding en ontwikkeling in hun kennis en ervaring laten groeien. Wij hopen op deze wijze te kunnen bijdragen aan de kwalitatieve groei van het basketbal in Nederland.” 

Onze missie en visie hebben meer dan 10 jaar een inspirerend en herkenbaar kader geboden waarin wij als Harlemlakers (HL) onze activiteiten in de vereniging verrichten. Traditiegetrouw zullen we in dit jaarverslag de werkelijkheid van het afgelopen seizoen afzetten tegen deze visie en ambitie.  

Wat als eerste opvalt is dat we onze topsport ambitie nog maar deels, via de samenwerking met MBCA in Amstel State, kunnen waarmaken. Voor topsport is namelijk rand voorwaardelijk dat de teams op het hoogste landelijke niveau spelen. Dit is niet meer het geval, neemt niet weg dat we onze (jeugd)spelers nog steeds zo kwalitatief hoogwaardig proberen op te leiden, dat zal nooit veranderen. Het past bij Harlemlakers om altijd in trainingen en wedstrijden de lat hoog te leggen. We staan in werkelijkheid dus redelijk ver van een deel van onze visie, de insteek en het streven is echter niet veranderd. 

HL ziet er wel echt anders uit dan pakweg een jaar of vijf/zes geleden. In de club zien we nu een viertal segmenten: de BBscool, sinds vorig jaar gerund door HL zelf, bestemd voor de instroom van de jongste jeugd en de U12 als stevig fundament van de club. Een jeugdafdeling van U14 tot en met U22. De samenwerking op U18 en U22 in Amstel State. Tot slot een zeer stevige seniorentak (vorig jaar acht teams) met een mix van prestatie en recreatie teams. 

Dit levert een beeld op van een levendige club waar we met elkaar bevlogen bezig zijn met onze passie basketball. Hier mogen we samen trots op zijn! 

Daar kon gelukkig zelfs het laatste staartje van Corona niet aan afdoen. Door de verlenging van het seizoen door de NBB kwam iedereen aan zijn aantal wedstrijden en trainingen. Soms zelfs meer dan in een regulier seizoen. Uiteindelijk werd er door de meeste spelers nog  tot de laatste week van juni getraind. 

Samenwerking met externe partners 

Onze intentie is altijd geweest zoveel mogelijk met relevante partners samen te werken om onze visie en ambitie te realiseren. Al jarenlang hadden wij de ambitie om nauwer samen te werken met de Basketball Academy Amsterdam (BAA). Met enorm veel vakmanschap en bevlogenheid werken zij aan de ontwikkeling van het basketball in brede zin en in combinatie met het leggen van een link naar schoolactiviteiten. Zoals vorige keer in het jaarverslag vermeldt werken we al twee jaar samen. HL is zeer te spreken over de samenwerking. Het voelt niet als samenwerking van twee partijen, maar eerder als een gezamenlijke opdracht waar we zij aan zij aan werken. Alles verloopt soepel en de betrokkenheid van BAA heeft een enorme positieve impact op de energie en de kwaliteit die we in onze talentontwikkeling stoppen. We doen niemand te kort als we spil en aanjager van dit werk Brord Brugman daar extra voor complimenteren.  

Met elkaar, HL/BAA, zijn we vanaf de zomer 2021 de samenwerking met MBCA uit Amstelveen aangegaan. We meldden dat ook al in het  jaarverslag van 2020-2021 “we blijven actief op zoek naar partners om onze talentontwikkeling te versterken”.  

Met MBCA hebben we daarvoor een sterke partner gevonden, ze zijn bevlogen en een hoogwaardige talentontwikkelaar. We spreken elkaars taal en voelen verbinding zowel op technisch als bestuurlijk vlak. De bedoeling is nadrukkelijk dat de samenwerking meerjarig is.   

Het heeft geleid tot formele samenwerking op het U18- en DTL-team. Deze teams spelen onder de naam Amstel State. Sturing vindt plaats vanuit een gezamenlijke TC. Als positieve spin-off van het formele stuk is er verder een gezamenlijk damesteam (onder naam Harlemlakers) en spelen onze talenten in MBCA 18 2 en soms 16 1.  

We kunnen niet anders dan enthousiast zijn over hoe we in de praktijk als HL/BAA en MBCA werken. 

Helaas liep het sportief niet als we wilden en zijn we met Amstel State uit de DTL gedegradeerd.  

Verder was Stichting Basketball ‘sCool altijd belangrijke partner. Sinds vorig seizoen hebben we besloten de BBscool in eigen beheer te nemen. We bedanken de stichting voor een jarenlang en nauw partnership. We kunnen doorbouwen op wat zij voor ons hebben neergezet. Een belangrijk punt voor ons is dat we de doorstroom tussen BBscool en u12 in eigen huis kunnen regelen. 

Corona 

De impact van Corona en de overheidsmaatregelen was, dit seizoen gelukkig overzichtelijk. Het beperkte zich tot voornamelijk december en begin januari. 

Onder aansturing van bestuurslid en Coronacoördinator Michael Laarman is dat proces goed gegaan.  

Het was wel een stevige belasting voor ons wedstrijdsecretariaat, het aantal wedstrijden dat dit seizoen niet doorging met de reden Corona was enorm groot. Dit betekende heel veel puzzelwerk om de wedstrijden alsnog te laten spelen. Met name het vinden van halruimte in april en mei was geen sinecure.  

Talentontwikkeling jongste jeugd, jeugd en senioren  

Bij HL kun je vier stromen onderscheiden: jongste jeugd, jeugd, topsport-jeugd en senioren. In de eerste drie werken we actief en betrokken aan talentontwikkeling.  

Bij de jongste jeugd leggen we het fundament voor talenten om technisch vaardig en met plezier te kunnen basketballen. Hiervoor hebben we vier jaar geleden een nieuwe start gemaakt. Dit legt namelijk de basis voor de bezetting en kwaliteit van je oudere jeugd en op langere termijn zelfs de senioren.  

Bij de jeugd spelen we niet meer op de hoogste niveaus, maar op voor de teams passend niveau. We blijven echter, los van aanleg van speler of niveau van team, actief werken aan ontwikkeling. We proberen op positieve wijze kinderen hun talent te laten benutten en met elkaar in teams te laten floreren. Ambitie blijft om met meer teams weer aan te sluiten op het hoogste niveau. Gezien de kracht van onze basis (U12 en BBscool) gaat dat op termijn zeker weer lukken. 

De senioren zijn booming, in aantal en kwaliteit. Vier jaar geleden nog 3 herenteams die min of meer recreatief speelden, vorig seizoen 7 herenteams en 1 dames team. Dit seizoen 2 herenteams minder, met 3 teams op stevig niveau; 1 in de Eerste Divisie en twee in de Tweede Divisie. Helaas is het niet gelukt om onze plek in de Promotiedivisie te behouden. Verder leuk dat het damesteam (mix HL/MBCA) dit seizoen met elkaar doorspeelt. Staat dus nog steeds een zeer sterke seniorenlijn, mede te danken aan de jarenlang goed lopende jeugdlijn. 

Mooi om te zien dat we het nieuwe seizoen weer met bijna hetzelfde aantal teams van start zijn gegaan. In de jeugd 3 U12-teams, 3 U14-teams (waarvan 1 meisjesteam), 2 U16-teams, 1 U18 jongens, 1 U18 meisjes en 1 U22-team. Daarnaast 1 U18 en 1 U22 onder de samenwerkende vlag van Amstel State. Maakt 13 jeugdteams en voor totale club 19 teams.  

Dit is voor HL praktisch volle bak. Dit betekent nu zelfs dat we slechts spaarzaam nieuwe leden kunnen aannemen. Ondanks dat de toestroom verrassend groot blijft, maar met name het gebrek aan coaches (zie hieronder) is daarbij een sta in de weg. 

Maar 2022/2023 gaat voor al onze teams een boeiend seizoen worden, zover is zeker! 

Kampioenen 

Kampioenen van 2021/2022 waren U12 meiden team, U14 1, U14 2 en Heren 7. Proficiat ! 

Coaches 

In de breedte hadden we vorig seizoen in de club een goede bezetting van coaches, deze brede bezetting op jongste jeugd hebben we in het huidige seizoen nog steeds. Ook de landelijke teams en topteams senioren zijn goed bezet. De oudere jeugd was vorig seizoen al kwetsbaar, maar dit jaar lopen we echt tegen grenzen aan. We hebben eenvoudig te weinig coaches op te veel teams. We zijn hard bezig anderen binnen de club te stimuleren ook trainingen en coaching op zich te nemen. Al is het maar parttime, gelukkig zien we dat er al nieuwe coaches bijkomen. Maar het blijft kunst en vliegwerk om alle trainingen en wedstrijden met coaches te bezetten. Deze schaarste is voor nu het grootste probleem voor HL en moet opgelost worden. Dit is een stevige noodzaak als we onze ambitie van talentontwikkeling willen blijven waar maken. 

Talentontwikkeling spelers 

Op dit thema, de kern van onze missie, kan worden gesproken van een prachtig jaar. Altijd weer genieten om op trainingsavonden en wedstrijddagen in de hal rond te lopen. Iedereen, spelers en coaches zijn aan het werk om te ontwikkelen, individueel en als team. Sommige teams en spelers zijn niet uit de hal te krijgen; elke vrije basket wordt benut voor extra basketbal tijd. Hier zijn we heel blij mee! 

Scheidsrechters 

Doen we al jaren heel goed. Met als aanjagers Niek, Tobias en Jordy weten we al vele jaren 6 of 7 scheidsen aan ons te binden. Tobias en Niek zorgen tevens voor een goede facilitering van de scheidsen. Jordy, Tobias, Matthew, Merel, Niek en Alexander zorgden er voor dat in 2021/2022 onze jeugdteams landelijk en Heren 1 tot en met Heren 4 hun wedstrijden op het gewenste niveau konden blijven spelen. Wij zijn onze scheidsen daar zeer erkentelijk voor. Dit jaar kunnen we met 4 scheidsrechters uit, omdat we minder landelijke teams hebben. 

De discipline rond de beurten voortvloeiend uit fluit- en tafelschema was seizoen 2021/2022 op enkele vervelend incidenten na redelijk op orde. Maar dit moet gewoon 100% perfect. In dit verband zagen we in het afgelopen seizoen een zwakke en zorgbarende start.  Besef dat je afhankelijk van elkaar bent om de wedstrijden goed te laten verlopen, net als het gevoel dat je in een vereniging niet alleen komt halen maar ook brengen. We zijn geen bedrijf, maar een gemeenschap waar iedereen zijn bijdrage moet willen leveren. Als dit niet vanzelf gaat zullen we moeten nadenken over hoe we het juiste gedrag gaan stimuleren. 

Belangrijk blijft verder de nieuwe instroom onder en boven 16 goed in het tafelen en fluiten op te leiden. In dit verband hebben we ook voor iedereen vanaf U16 te voldoen aan de eis van de NBB dat elke speler vanaf die leeftijd een spelregelbewijs moet behalen. Dit is nog niet iedereen gelukt, maar dat dient wel snel zo te zijn. 

Hal 

De Calandhal begint ouder te worden, dit merken we helaas in onze facilitering. Van de hal zelf tot de reinheid (en beschikbaarheid) van kleedkamers. Ook met de beheerders kan het wederzijds begrip en de samenwerking soms beter. 
We blijven actief in gesprek met de hal en beheerders om een aanvaardbaar niveau te behouden, zeker omdat een substantieel deel van de kosten uit zaalhuur bestaat. 

Communicatie 

De communicatie staat op zich  goed op de kaart, maar kan altijd beter. De vereniging heeft een mooie  website, sinds de introductie van de NBB Sportlink app wordt die niet veel meer gebruikt . Spelers kijken voor hun info altijd in hun app. François Tabak was weer verantwoordelijk voor de adequate communicatie via de nieuwsbrieven.  

We zien desondanks dat niet alle informatie goed bij onze leden/ouders komt. Kan zijn door de overload aan informatie in deze tijden van social media. Iets om aan te werken.  

In dit verband verder de opmerking dat we nog stevige stappen op onze promotie en marketing kunnen maken. Komen we als kader eenvoudigweg niet aan toe. 

Financieel 

Voor de details op het onderwerp financieel verwijzen wij u naar de financiële jaarstukken 20212022. Wel wat algemene opmerkingen. 

Vanuit de overheid zijn de laatste twee jaar enkele subsidies en tegemoetkomingen aan HL verstrekt . Sommige met voorgeschreven besteding, bijvoorbeeld ballen of materiaal, andere met een geldbedrag als tegemoetkoming voor omzetverlies en kostenstijgingen vanwege coronamaatregelen. Dit gaf ons wat vet op de botten (reserve). Hadden we het afgelopen seizoen nodig, want het lukte niet met de realisatie binnen de normale begroting te blijven. 

We hadden een financiële tegenvaller door de verlenging van het seizoen, waardoor we langer zalen moesten huren, en het kader wat langer vrijwilligersvergoeding ging ontvangen. Daarnaast hebben we door een misverstand in het eerste deel van het seizoen meer zaalruimte gehuurd voor trainingen dan nodig was. Tot slot was de discipline op de contributiebetaling op zich goed, maar liepen we tegen situaties aan waarin leden/ouders (tijdelijk) niet konden betalen. Daarvan was meer sprake dan in vorige jaren. Sinds dit seizoen werken we met de Stadspas, maakt financiële hulp vanuit gemeente makkelijker toegankelijk dan met de aanvraag via het Sportfonds. Hoop dat dit meehelpt eerdergenoemde  situaties te voorkomen. 

In de ALV van vorig jaar is afgesproken dat de contributie i.v.m. Corona (net als het vorige seizoen) zou worden aangepast op basis van de werkelijke kosten die we als club voor een team  zouden maken. Door de verlenging van het seizoen zijn de werkelijke kosten minimaal gelijk aan de som van de contributies. Voor teruggave of matiging is derhalve geen aanleiding. 

Sponsors en gulle gevers 
Los van regelmatige doch kleine inkomsten vanuit de Vriendenloterij (bedankt spelers) hebben we geen sponsors. Mooi moment, nu de wereld weer op gang komt, daar weer actief mee aan de slag te gaan. 

Bestuur en bestuurszaken 

We gaan bijna met hetzelfde bestuur het nieuwe seizoen in als seizoen 2021/2022. Tobias Draak, Jordy Laarman, Brord Brugman, François Tabak, Michael Laarman en ondergetekende vormden het bestuur van afgelopen seizoen. Door het starten van zijn eigen onderneming heeft Brord Brugman vanaf midden seizoen een stap terug gedaan in zijn activiteiten. Weten echter zeker dat zijn hart voor HL blijft kloppen. Brord bedankt voor je geweldige inzet! 

Als bestuur zetten we onze taken met plezier voort . 

Ons streven blijft om ons bestuur uit te breiden, immers vele handen maken licht werk. We zijn in het bijzonder op zoek naar dames en kandidaten met een diverse achtergrond. Onze vereniging is een prachtige afspiegeling van Nieuw-West. Zien we ook graag in het bestuur terug. 

Conclusie seizoen 2021/2022 

Plussen  

 • Samenwerking met BAA 
 • BB’sCool deel van HL 
 • Samenwerking met MBCA in Amstel State  
 • Trouwe en sterke groep scheidsrechters  
 • Bedrijfsvoering loopt goed 
 • Kwalitatief goede coachbezetting 
 • Stevig ledenaantal (ruim boven de 200 spelende leden) 
 • U12-programma en BB’scool stevig fundament 
 • Sterke seniorenlijn, kwantitatief en kwalitatief 
 • Voortdurende instroom nieuwe leden 
 • Werken met de stadspas  
 • Toekenning van subsidies  
   

De minnen van het seizoen 2021/2022 

 • Realisatie overstijgt de normale begroting  
 • Te weinig coaches! 
 • Degradatie DTL Amstel State en Heren 1 
 • Soms ontbreken van verenigingsgevoel  
   

Uitdagingen 2022/2023 (en verder) 

 • Borgen van de plussen 
 • Nieuwe coaches aan ons binden  
 • Scheidsrechterbezetting toekomst 
 • Uitbreiden overig kader 
 • Financiële positie versterken  
 • Genieten! 
   

Namens bestuur Harlemlakers, oktober 2022 

Peter Haarms, voorzitter