Visie en ambitie van Harlemlakers 

“Wij hebben een enorme passie voor basketbal. Als vereniging streven wij er naar zoveel mogelijk jongens, meisjes en volwassenen te laten genieten van wat de basketbalsport aan plezier brengt. Zowel actief als speler, coach, scheidsrechter of passief als toeschouwer. We willen daarnaast met onze basketbalactiviteiten als sportclub een verbindende factor zijn voor de bewoners binnen het stadsdeel Nieuw-West en Badhoevedorp. Onze vereniging biedt zowel de mogelijkheid tot het beoefenen van topsport als breedtesport. 

Een speerpunt binnen de breedtesport is onze Basketball ’sCool waar de allerjongste jeugd kennis kan maken met de sport. Wij leggen binnen onze vereniging het accent nadrukkelijk op topsport en met name op ontwikkeling van basketballtalent. 

Ambitieus, planmatig en met kwalitatief sterke mensen werken wij intensief aan het op een hoger niveau brengen van basketbaltalent. Met als doelstelling basketballers op te leiden voor het hoogste niveau in Nederland of daarbuiten. Wij zoeken actief de samenwerking met anderen die aan onze ambities kunnen bijdragen. De talentontwikkeling ambitie geldt tevens voor onze coaches en scheidsrechters. Ook de coaches en scheidsrechters willen we nadrukkelijk via opleiding en ontwikkeling in hun kennis en ervaring laten groeien. Wij hopen op deze wijze te kunnen bijdragen aan de kwalitatieve groei van het basketbal in Nederland.” 

Onze missie en visie hebben meer dan 10 jaar een inspirerend en kader geboden waarin wij als Harlemlakers (HL) onze activiteiten in de vereniging verrichten. Traditiegetrouw zullen we in dit jaarverslag de werkelijkheid van het afgelopen seizoen afzetten tegen deze visie en ambitie. 

Wat als eerste opvalt is dat we onze topsportambitie het afgelopen seizoen voor onze jeugdteams nog maar deels, via de samenwerking met MBCA in Amstel State, konden waarmaken. Voor het komende seizoen bestaat deze samenwerking niet meer en spelen we niet meer landelijk in de jeugdcompetities. Kunnen dus niet meer van topsport voor onze jeugd spreken. Voor topsport is namelijk belangrijk dat de teams op het hoogste landelijke niveau kunnen spelen.  

De ambitie om weer met de jeugd naar het topsportniveau te groeien blijft aanwezig, maar is geen absolute must meer. Als de kans zich weer voordoet om op landelijk niveau te gaan spelen pakken we die zeker. Realiseren ons echter goed dat we om daar structureel weer te komen vanaf de basis moeten beginnen. Vanaf U12 tot U22 weer structureel een sterke opleiding neerzetten. Wat we zeker niet willen is in de huidige ratrace rond spelers verzeild te raken zoals die nu gaande is; veel teams spelen in en rond Amsterdam op landelijk niveau en trekken aan elke speler met maar beetje talent. Vaak niet met het belang van deze jonge jongens voorop. Bij ons zou stabiliteit, rust en familiegevoel op de voorgrond moeten staan. 

Dat we de topsportambitie niet meer waarmaken neemt niet weg dat we onze jeugdspelers nog steeds zo kwalitatief hoogwaardig proberen op te leiden, dat zal nooit veranderen. Het zit sterk in de genen van Harlemlakers om de lat in trainingen en wedstrijden hoog te leggen. De insteek en streven van onze visie is dus in feite niet veranderd. 

Ten tijde van het opstellen van de visie zag HL er echt anders uit dan nu. We hebben nu een drietal segmenten: de BBscool, sinds twee seizoenen gerund door HL zelf, bestemd voor de instroom van de jongste jeugd en de U12 als stevig fundament van de club. Een jeugdafdeling van U14 tot en met U22. Tot slot een zeer stevige seniorentak (vorig jaar 6 teams) met een mix van prestatieve en meer recreatieve teams. 

Dit lijkt het nieuwe evenwicht in de club ook voor de volgende jaren. 

Dit levert een beeld op van een levendige club waar we met elkaar bevlogen bezig zijn met onze passie basketball. Hier mogen we samen trots op zijn! 

Samenwerking met externe partners 

Onze intentie is altijd geweest zoveel mogelijk met relevante partners samen te werken om onze visie en ambitie te realiseren. Al jarenlang hadden wij de ambitie om nauwer samen te werken met de Basketball Academy Amsterdam (BAA). Met enorm veel vakmanschap en bevlogenheid werken zij aan de ontwikkeling van het basketball in brede zin en in combinatie met het leggen van een link naar schoolactiviteiten.  

We hebben drie seizoenen samengewerkt. In die jaren is de samenwerking geleidelijk afgenomen. Komend seizoen zijn er geen trainer/coaches meer vanuit de BBA werkzaam bij HL. We zijn nog wel blij met de financiële en praktische ondersteuning die we via BBA ontvangen. We bedanken daarvoor onze vaste partner (en erelid HL) door de jaren: Brord Brugman. 

We blijven er, gezien onze nauwe banden, op gericht deze samenwerking weer nieuw leven in te blazen. 

Met elkaar, HL/BAA, zijn we vanaf de zomer 2021 de samenwerking met MBCA uit Amstelveen aangegaan. Was voor de U18 en U22. De bedoeling was dat de samenwerking meerjarig zou zijn. MBCA heeft er echter voor gekozen om de samenwerking na twee seizoenen te beëindigen. 

Talentontwikkeling jongste jeugd, jeugd en senioren 

Bij HL kun je drie stromen onderscheiden: jongste jeugd, jeugd en senioren. In de eerste twee werken we actief en betrokken aan talentontwikkeling. 

Bij de jongste jeugd leggen we het fundament voor talenten om technisch vaardig en met plezier te kunnen basketballen. Hiervoor hebben we vijf jaar geleden een nieuwe start gemaakt. Dit legt namelijk de basis voor de bezetting en kwaliteit van je oudere jeugd en op langere termijn zelfs de senioren. 

Bij de jeugd spelen we op voor de ontwikkeling van de teams passend niveau. We blijven echter, los van aanleg van speler of niveau van team, actief werken aan ontwikkeling. We proberen op positieve wijze kinderen hun talent te laten benutten en met elkaar in teams te laten floreren. Ambitie blijft om met teams aan te sluiten op het hoogst passende niveau.  

Soms zal het zijn dat een enkele individuele speler binnen HL niet meer de juiste fit vindt voor zijn ontwikkeling. We helpen deze spelers met onze contacten waar nodig om een goede nieuwe plek te krijgen. 

De senioren zijn booming, in aantal en kwaliteit. Zes jaar geleden nog 2 herenteams die min of meer recreatief speelden. Dit seizoen 6 teams. 3 teams op stevig niveau; 1 in de Eerste Divisie en twee in de Tweede Divisie. Daarnaast nog een jong en sterk D1 (samenwerking met MBCA). Komend seizoen zien de senioren er praktisch hetzelfde uit. 

Mooi om te zien dat we het nieuwe seizoen weer met bijna hetzelfde aantal teams van start zijn gegaan. In de jeugd 2 U12-teams, 2 U14-teams, 1 meisjes U16-team, 2 U16-teams jongens, 1 U18- en 1 U22-team. Maakt 15 teams in totaal. 

Dit is voor HL redelijk volle bak. Dit betekent dat we slechts spaarzaam nieuwe leden kunnen aannemen. Ondanks dat de toestroom verrassend groot blijft, maar met name het gebrek aan coaches (zie hieronder) is daarbij een sta in de weg. 

Kampioenen! 

Kampioenen in seizoen 2022/2023 waren een wervelend Heren 5 en een talentvol U12-1! De U14-1 verloor had een mooie beslissingswedstrijd met veel publiek en bondsscheidsrechters, maar moest daarin de meerdere erkennen.  

Coaches/trainers  

In de breedte hadden we vorig seizoen in de club een redelijke bezetting van trainer/coaches. De BBscool met Michael Hoffman en de U12 waren goed bezet met topdames Dalai en Dana. 

De topteams senioren waren goed bezet. De U16, U18 (jongens en meiden) en U22 waren ook adequaat bezet. 

Daarbij wel aantekenen dat we niet op al deze teams de continuïteit (op ieder moment zelfde trainer/coach) konden garanderen. Wordt door de teams (en ook de ouders) niet als prettig ervaren. 

Nog sterker speelde dit praktisch het hele seizoen voor meisjes U14 en jongens U14. De U14 zou worden gedraaid door coaches BAA. Al snel was dit nog maar gedeeltelijk. Gat werd gevuld door jonge coaches Angelo (voor V14), coach Jennifore voor U14, coach Anil, invalcoaches François en Peter en ouders (wedstrijdcoaching). Leverde voor kinderen en ouders een rommelig en ongewenst beeld op. Veel gezichten op verschillende momenten. Heeft geleid tot meer uitstroom van spelers dan normaal in deze groepen. 

In het komende seizoen hebben we gelukkig een aantal coaches behouden en zijn er een aantal goede en talentvolle coaches bijgekomen. Zijn we ontzettend blij mee, want geeft ons weer een stevige kwaliteitsimpuls. Nieuwe coaches met hun eigen visie en eigen aanpak. 

Het beeld dat een team standaard op twee trainingen per week en de wedstrijd dezelfde coach heeft is echter op dit moment niet meer te realiseren. Veel coaches hebben naast hun coaching studie of werk dat hun niet in staat stelt om dat totale pakket te kunnen doen. 

Voorbeeld: we hebben een coach die U18/U22 traint op dinsdag/donderdag maar zaterdag werkt. Coaching op die dag wordt gedaan door drie coaches die de wedstrijden van die teams verdelen. Ander voorbeeld is de vorig jaar kwetsbare groep U14 en meisjes U14. Goede coach en assistent op dinsdag, andere goede coach op donderdag en vaak weer andere (en soms per wedstrijd verschillende) coach per wedstrijd.  

Kan allemaal, want kwaliteit van trainen en coachen is kwalitatief goed, maar is niet ideaal voor spelers en ouders. Deze missen regelmatig helder aanspreekpunt vanuit HL. 

Deze nieuwe context vergt tussen coaches en naar ouders/spelers veel extra aandacht voor communicatie en afstemming, die gezien drukte bij de coaches niet altijd waar te maken is. 

Oplossing zou het veel explicieter betrekken van ouders bij een team kunnen zijn. Zogenaamde “teamouders” die een belangrijke rol spelen in het overzicht en helderheid houden rond het team en verder coaches kunnen ontlasten met praktische zaken als regelen van vervoer naar uitwedstrijden. 

Deze situatie en schaarste is voor nu het grootste probleem voor HL en zal blijvende aandacht blijven vragen. We moeten weg bij het huidige kunst en vliegwerk. Weg bij de kwetsbaarheid dat bij een aantal coaches zeer veel werk op de schouders rust. Naar een situatie waar we ook in de situatie van parttime coaching samen met ouders rust en stabiliteit rond teams creëren. Dit is een stevige noodzaak als we onze ambitie van talentontwikkeling willen blijven waarmaken. 

Talentontwikkeling spelers 

Op dit thema, de kern van onze missie, kan in zijn algemeenheid (ondanks zorg rond coaches) worden gesproken van een mooi jaar. Maar helaas voor enkele teams (zie bovenstaande) niet voor alle teams.  

Altijd weer genieten om op trainingsavonden en wedstrijddagen in de hal rond te lopen. Iedereen, spelers en coaches zijn aan het werk om te ontwikkelen, individueel en als team. Sommige teams en spelers zijn niet uit de hal te krijgen; elke vrije basket wordt benut voor extra basketballtijd. Hier doen we het met elkaar voor. 

Scheidsrechters 

Deden we al jaren heel goed. Met als aanjagers Niek, Tobias en Jordy wisten we vele jaren 6 of 7 scheidsen aan ons te binden. Tobias en Niek zorgen tevens voor een goede facilitering van de scheidsen. Jordy, Tobias, Niek en Alexander zorgden er voor dat in 2022-2023 onze landelijke teams op het gewenste niveau konden blijven spelen. Wij zijn onze scheidsen daar zeer erkentelijk voor. Aan alle scheidsrechters die ons hebben ondersteund al die jaren: bedankt voor jullie goede werk voor HL. Dit jaar kunnen we met 3 scheidsrechters uit de voeten omdat we minder landelijke teams hebben. Was voor eerst in jaren weer lastig omdat er wat vaste krachten vertrokken en blessures. Dat laat ook zien dat we hier de laatste jaren niet op hebben ingezet om de groep uit te breiden en te consolideren. Dus dit is een kritiek punt aan het worden.   

De discipline rond de beurten voortvloeiend uit fluit- en tafelschema was seizoen 2022/2023 vaak op orde en soms niet. Soms niet is niet goed genoeg in het basketbal. 

Fluiten/tafelen moet 100% perfect zijn. In dit verband zagen we in het lopende seizoen een zwakke en zorgbarende start. Besef dat je afhankelijk van elkaar bent om de wedstrijden goed te laten verlopen, net als het gevoel dat je in een vereniging niet alleen komt halen maar ook brengen. We zijn geen bedrijf, maar een gemeenschap waar iedereen zijn bijdrage moet willen leveren. Helaas hebben we moeten besluiten weer strenge afspraken te maken: boete van 25 euro eerste keer bij niet opkomen en een tweede keer schorsing. Dit is helaas nodig om de bezetting te waarborgen.  

Belangrijk blijft verder de nieuwe instroom onder en boven 16 goed in het tafelen en fluiten op te leiden. Is best wel lastig omdat veel nieuwe instroom nog relatief onervaren zijn en daarmee de stap naar fluiten best wel groot. Effect zien we helaas wel eens bij de wedstrijden in de hal. We kunnen soms geen voldoende arbitrageniveau garanderen. Ligt een stevige uitdaging om dit met elkaar op orde te krijgen.  

In dit verband hebben we ook voor iedereen vanaf U16 te voldoen aan de eis van de NBB dat elke speler vanaf die leeftijd een spelregelbewijs moet hebben. Blijven we attent op. 

Hal 

De Calandhal begint ouder te worden, dit merken we helaas in onze facilitering. Van de hal zelf tot de reinheid (en beschikbaarheid) van kleedkamers. Ook met de beheerders kan het wederzijds begrip en de samenwerking soms beter. 

We blijven actief in gesprek met de hal en beheerders om een aanvaardbaar niveau te behouden, zeker omdat een substantieel deel van de kosten uit zaalhuur bestaat. 

Communicatie 

De communicatie staat op zich goed op de kaart, maar kan altijd beter. De vereniging heeft een mooie website, sinds de introductie van de NBB Sportlink app wordt die niet veel meer gebruikt. Spelers kijken voor hun info altijd in hun app. François Tabak was weer verantwoordelijk voor de adequate communicatie via de nieuwsbrieven. 

We zien desondanks dat niet alle informatie goed bij onze leden/ouders komt. Kan zijn door de overload aan informatie in deze tijden van social media. Iets om aan te werken. 

In dit verband verder de opmerking dat we nog stevige stappen op onze promotie en marketing kunnen maken. Komen we als kader eenvoudigweg niet aan toe. 

Financieel 

Voor de details op het onderwerp financieel verwijzen wij u naar de financiële jaarstukken 2022/2023. Wel wat algemene opmerkingen. 

Over het algemeen draaien we nu al een paar goede seizoenen waarin we onder de streep weer geld over houden. Dat laat zich ook zien in een beter eigen vermogen. Het een en ander kan worden toegeschreven aan het mindere aantal landelijk spelende teams. Ook is er het laatste jaar weer scherper gelet op de uitgaven.  

Vanuit de overheid zijn de laatste twee jaar enkele subsidies en tegemoetkomingen aan HL verstrekt. Sommige met voorgeschreven besteding, bijvoorbeeld ballen of materiaal, andere met een geldbedrag als tegemoetkoming voor omzetverlies en kostenstijgingen vanwege coronamaatregelen. Dit geeft ons financieel wat vet op de botten (reserve). De omvang is echter niet zodanig dat een scherp begrotingsbeleid en aandacht voor realisatie binnen de kaders overbodig wordt. 

De discipline op de contributiebetaling op zich goed, maar liepen we wel weer tegen situaties aan waarin leden/ouders (tijdelijk) niet konden betalen. Daarvan was meer sprake dan in vorige jaren. Sinds dit seizoen werken we met de Stadspas, maakt financiële hulp vanuit gemeente makkelijker toegankelijk dan met de aanvraag via het Sportfonds. Hoop dat dit meehelpt eerdergenoemde situaties te voorkomen. De penningmeester heeft de bevoegdheid in dit soort situaties naar bevind van zaken te handelen. 

Sponsors en gulle gevers 

Los van regelmatige doch kleine inkomsten vanuit de Vriendenloterij (bedankt spelers) hebben we geen vaste sponsors. Wel is er het afgelopen jaar voor de Heren 1 en 3 via twee sponsors voor nieuwe kleding gezorgd. De heren worden bedankt voor deze bijdrage.  

Mooi moment, nu de wereld weer op gang komt, daar weer actief met sponsorwerving aan de slag te gaan. 

Bestuur en bestuurszaken 

We gaan bijna met hetzelfde bestuur het nieuwe seizoen in als seizoen 2022/2023 Jordy Laarman, François Tabak, Michael Laarman en ondergetekende vormden het bestuur van afgelopen seizoen.  We zijn daarnaast zeer blij met Dalai Bourjouane als nieuw bestuurslid. Tobias Draak heeft aangegeven zijn portefeuille te willen teruggeven. We zijn op zoek naar een vervanger. Tobias, bedankt voor je inzet! 

Sterker nog we zijn actief op zoek naar uitbreiding van het bestuur. We zien een stevige belasting van bestuursleden, die naast bestuurstaken vaak nog ook coach of scheids zijn. Kan het regelmatig heel druk maken. 

Nog steeds is het waar dat ‘vele handen licht werk maken. Een of twee uurtjes per week iets voor de club doen kan al enorm helpen. In welke rol dan ook. 

We zijn op zoek naar iedereen met frisse blik en goede zin. Met extra aandacht voor dames en kandidaten met een diverse achtergrond. Onze vereniging is een prachtige afspiegeling van Nieuw-West. Zien we ook graag in het bestuur terug. 
Dit is dan ook een oproep aan eenieder die zich wilt inzetten voor de vereniging, in welke vorm ook.  

Conclusie seizoen 2022/2023 

Plussen van het seizoen: 

+ Mooie, levendige club
+ Basketball sCool deel van HL
+ Trouwe en sterke groep scheidsrechters 
+ Bedrijfsvoering loopt goed 
+ Kwalitatief goede coachbezetting
+ Stevig ledenaantal
+ U12-programma en BB’scool stevig fundament
+ Sterke seniorenlijn, kwantitatief en kwalitatief
+ Voortdurende instroom nieuwe leden
+ Werken met de Stadspas
+ Toekenning van subsidies
+ Kleine financiële reserve  

De minnen van het seizoen 2022/2023: 

– Onvoldoende stabiliteit coaching (onder andere U14)
– Te weinig coaches/ nieuwigheid parttime coaching
– Niveau van fluiten stevig onder druk
– Geen sponsoring  

Uitdagingen 2023/2024 (en verder) 

  • Borgen van de plussen 
  • Nieuwe coaches aan ons binden 
  • Scheidsrechterbezetting en kwaliteit fluiten  
  • Uitbreiden kader en bestuur  
  • Financiële situatie borgen  
  • Genieten! 
     

Namens bestuur Harlemlakers, oktober 2023 

Peter Haarms, voorzitter