Inleiding
Het is traditie om in het jaarverslag te starten met de herhaling van onze visie en ambitie die we in de ALV van 2010 met elkaar hebben vastgesteld. In het verloop van het jaarverslag bespreken we en toetsen we de voortgang aan deze visie en ambitie.

“VISIE EN AMBITIE VAN HARLEMLAKERS”
Wij hebben een enorme passie voor basketbal. Als vereniging streven wij er naar zoveel mogelijk jongens, meisjes en volwassenen te laten genieten van wat de basketbalsport aan plezier brengt. Zowel actief als speler, coach of scheidsrechter, of passief als toeschouwer. We willen daarnaast met onze basketbalactiviteiten als sportclub een verbindende factor zijn voor de bewoners binnen het stadsdeel Nieuw-West en Badhoevedorp. Onze vereniging biedt zowel de mogelijkheid tot het beoefenen van topsport als breedtesport.

Een speerpunt binnen de breedtesport is onze Basketball ’sCool waar de allerjongste jeugd kennis kan maken met de sport. Wij leggen binnen onze vereniging het accent nadrukkelijk op topsport en met name op de ontwikkeling van basketbaltalent. Ambitieus, planmatig en met kwalitatief sterke mensen werken wij intensief aan het op een hoger niveau brengen van basketbaltalent. Met als doelstelling basketballers op te leiden voor het hoogste niveau in Nederland of daarbuiten. Wij zoeken actief de samenwerking met anderen die aan onze ambities kunnen bijdragen. De talentontwikkelingsambitie geldt tevens voor onze coaches en scheidsrechters. Ook de coaches en scheidsrechters willen we nadrukkelijk via opleiding en ontwikkeling in hun kennis en ervaring laten groeien. Wij hopen op deze wijze te kunnen bijdragen aan de kwalitatieve groei van het basketbal in Nederland.

Onze missie en visie bieden (zelfs nog na 10 jaar) een inspirerend en herkenbaar kader waar binnen wij als Harlemlakers (HL) onze activiteiten in de vereniging verrichten. Zoals gezegd lijkt het ons goed onze werkelijkheid af te zetten tegen deze visie en ambitie. Wat gaat goed? Wat gaat minder? Waar besteden we onze aandacht aan en waar aan niet? Puntsgewijs bekijken we de relevante thema’s uit de visie en ambitie. Gelet op het moment van de ALV (oktober 2020) kijken we in dit jaarverslag ook regelmatig naar de actualiteiten van bepaalde thema’s naar het seizoen 2020/2021. We ontkomen er helaas ook niet aan om aandacht te besteden aan de impact van corona. We starten echter met de volgens ons meest positieve ontwikkeling: de samenwerking met Basketbal Academy Amsterdam (BAA).

Samenwerking met externe partners
Onze intentie (zie visie) is altijd geweest zoveel mogelijk met relevante partners samen te werken. Al jarenlang hadden wij de ambitie om nauwer samen te werken met de Basketball Academy Amsterdam (BAA) Zij verzorgen hun trainingen voor Caland Basketball ook in de Calandhal. Met enorm veel vakmanschap en bevlogenheid werken zij aan de ontwikkeling van het basketball in brede zin, en in combinatie met het leggen van een link naar schoolactiviteiten. Door ontwikkelen van basketballers en coaches, maar ook door hun kennis en ervaring actief met iedereen die dat wil te delen. Daarmee zijn zij een partner die ideaal aansluit bij onze eigen ambitie en visie. Belangrijke factor in de samenwerking is ook de actieve rol van Brord Brugman binnen BAA. Hij was voorheen een drijvende kracht bij onze vereniging en is al jaren erelid van Harlemlakers. Deze zomer hebben we besloten om actief te gaan samenwerken. De integratie van BAA binnen Harlemlakers is heel soepel verlopen. Dit is een compliment voor iedereen die betrokken is. Aan de zijde van HL zijn dat met name onze leden van de nieuwe Technische Commissie: Bas Broerse en Massoud Bourjouane. Feitelijk betekent de samenwerking dat van U12 tot U18 een zestal BAA- coaches ons kader zijn komen versterken, wat ons een enorme kwantitatieve en kwalitatieve impuls geeft. Verder geeft Brord Brugman als TC-lid (samen met Bas en Massoud) actief sturing aan de talentontwikkeling van HL. De TC heeft besloten het onderscheid A-lijn en B-lijn binnen de jongere jeugd niet meer te hanteren. We willen ongeacht welk team een speler zit met zelfde aandacht en energie aan talentontwikkeling werken. De TC stuurt hier actief op.We blijven als HL samen met BAA actief op zoek naar eventuele partners om onze activiteiten te versterken.

Verder zijn we zeer verheugd dat we via onze U12-coach Michael Hoffman sterke banden onderhouden met de Stichting Basketball ‘sCool. Hij is namelijk ook hoofdtrainer op zaterdagochtend bij de BB ‘sCool. Dit helpt ons met de verbinding met en de instroom van jeugdig talent.

Corona
Voor iedereen stond de wereld vanaf de tweede week maart even stil . Ook voor HL met de voortijdige beëindiging van het seizoen 2019/2020 een ruime maand eerder dan regulier. Gelukkig konden we voor de jeugd en senioren (ons houdend aan de regels van de overheid) in juni weer buiten aan de slag op het schoolplein van het Calandlyceum. We willen bij deze het Calandlyceum en BAA hiervoor nogmaals ontzettend bedanken!
Vanaf start van dit seizoen basketballen we weer met aanpassingen. Uitgangspunt is dat we ons strikt houden aan aanbevelingen van RIVM, NBB en gemeente. We communiceren regelmatig over wijzigingen in de geldende afspraken, bijvoorbeeld het recente verbod op toeschouwers bij wedstrijden. Bestuurslid Michael Laarman is onze coronacoördinator. Alle meldingen en vragen rond Corona worden door hem behandeld. In afstemming met de betreffende coaches neemt hij bijvoorbeeld ook de besluiten om trainingen en wedstrijden van teams op te schorten. Op moment van schrijven zijn
vanaf begin seizoen in totaal voor een drietal teams deze besluiten genomen. Een seniorenteam heeft er voor gekozen om het seizoen niet te starten. Uiteraard hebben we daar respect voor. Net als voor de persoonlijke overwegingen van individuele spelers om i.v.m. Corona Voorlopig nog niet te trainen of te spelen. Essentieel blijft dat we ons strikt aan de aanbevelingen houden. De gezondheid van onze leden en hun naasten staat op nummer één!

Topsport en breedtesport
Bij Harlemlakers hebben we sinds jaar en dag een mooie balans tussen topsport en breedtesport. In de A-lijn hadden we in dit seizoen U14-1, U16-1, U18-1, U21 (DTL), U22-2 en als kop op de jeugdopleiding voor het derde jaar een team in de senioren Promotiedivisie. Daarnaast een B-lijn startend met 3 U12-teams , 1 maal U14, 1 team U16, 1 U18 en een U22-team . Verder nog 5 heren seniorenteams, waarvan twee op stevig en inmiddels weer hoger niveau (tweede divisie en eerste klasse). Tot slot twee damesteams. Met elkaar waren dit 18 teams, welke samen bestaan uit meer dan 180 leden plus nog een aantal niet-spelende leden.

Het seizoen 2020/2021 zijn we gestart met 21 teams. Gelet op de beschikbare trainingsruimte schuren we hiermee aan tegen het maximum van onze mogelijkheden in de Calandhal en de zaalruimte daarbuiten. Het kan dan ook niet anders dat teams ook trainen op locaties als het Calvijncollege en andere scholen. Opvallend zijn de 7 senioren teams, waarbij moet worden opgemerkt dat het achtste team dis niet meer in competitie is vanwege corona. Deze leden zijn nog wel allemaal recreant. Naast het 2e team van vorig jaar is nu nog het team van coach Ron Hagedoorn in de tweede divisie er bijgekomen, met een aantal spelers en coaches overgekomen van Landslake Lions . Mooi voorbeeld van samenwerking tussen deze clubs. Daarnaast nog een nieuw seniorenteam (Heren 6) met een aantal vertrouwde teruggekeerde HL- gezichten. Van twee damesteams gaan we helaas terug naar een damesteam, maar wel met een mooie mix aan leden. Zoals vorig jaar al in het jaarverslag opgemerkt zorgt voorgaande er voor dat we meer balans in de club hebben. Zou nu kunnen zeggen dat we vier volwaardige takken hebben: U12 (incl BB’scool) ,jeugdlijn, topsport senioren (H1, H2) en overige senioren.

Hieronder nog wat observaties over de U12 en de jeugdlijn. Groot compliment voor vertrouwde kracht Dalal Bourjouane en nieuwelingen Michael Hoffman en Marten Dalderup. Zij bouwden in dit seizoen door op het fundament gelegd door Dalal en Gideon in de voorgaande jaren Staat een geweldige lijn U12 met vier teams. Met een regelmatige en grote instroom (met name BB’sCool), terwijl er op hoog niveau en met veel plezier wordt getraind. Daarmee zijn we uitstekend bezig met onze ambitie om HL weer een stevig fundament te geven. Zeker met de samenwerking met BAA als extra impuls. De topteams van de jeugdlijn (voorheen A-lijn) waren jarenlang door kwalitatief niveau en prestaties op het landelijk podium een bron van trots. We hadden bijna 10 jaar een reeks teams vanaf U14 tot hoogste jeugdteams spelen op het hoogste niveau in Nederland (eredivisie). Ook waren we regelmatig van de partij in de landelijke finales. Met bekers en ook kampioenschappen tot gevolg. Voor de hoogste leeftijdscategorie (U22) geldt dat nog onverminderd. Voor de rest van de jeugdlijn hebben we een stap terug gedaan. We zijn onze eredivisieplekken kwijt in U14 en U16 (daar spelen we wel landelijk tweede divisie), terwijl we dit seizoen hard moeten werken om in de U18 eredivisie te kunnen meedraaien. Dit moeten we helaas accepteren, zonder te stoppen om de aanwezige leden continu beter te laten worden.
Oorzaak is dat op dit moment veel meer clubs in omgeving Amsterdam basketball op landelijk niveau aanbieden. Inmiddels 6 i.p.v. vroeger twee, wat maakt dat het talent zich verspreidt over deze teams en als gevolg wordt de spoeling voor HL dunner. Verder zullen we in ons binden van talent een meer aantrekkelijk en onderscheidend aanbod moeten bieden. Gaat samenwerking met BAA zeker in helpen.
Verder moeten we bekennen dat we onze focus onvoldoende op de basis (jongste en jonge jeugd) hebben gelegd in de voorgaande jaren. Want daar begint het. Een stevig fundament zal weer leiden tot een sterker vervolg in de jeugdlijn. Betekent dat we daar moeten investeren. Betekent dat we weer met geduld moeten gaan bouwen. Terwijl we de hogere leeftijdscategorie in de jeugdlijn op peil houden en uitbouwen. We zijn dan ook zeer gelukkig met de ontwikkelingen bij de U12 en de samenwerking met BAA.
Punt van aandacht blijft ook onze instroom vanuit Badhoevedorp. We zullen de binding met Badhoevedorp weer moeten versterken. Is immers onderdeel van onze missie.

Coaches
In de breedte hebben we in de club een goede bezetting van coaches. Zoals gezegd heeft de coaching van U12 een stevige uitbreiding gehad. Verder hebben we voor de jeugdlijn komend seizoen al meerdere malen de coaches van BAA genoemd. Mooi blijft ook het aantal jonge coaches dat zich steeds aandient. Mooie voorbeelden dit jaar Dajo, Maurice, Hidde, Moreno en Andy. Komend seizoen weer Illian en Michel. oach Armand (U18-2) en Michelle (Dames 2) namen afscheid. Alle twee bedankt voor de tijd en goede energie die jullie onvermoeibaar in jullie teams hebben gestopt.

Talentontwikkeling spelers
Op dit thema, de kern van onze missie, kan worden gesproken van een succesvol jaar. Het hele jaar is op trainingen en in wedstrijden gewerkt aan de ontwikkeling van basketballskills en teamvorming. Op elke trainingsavond valt weer de grote toewijding en het enorme plezier op waarmee spelers ondersteund door hun coaches aan het trainen zijn. In alle teams worden door spelers sprongen voorwaarts gemaakt. Dat is genieten en maakt het werk van de coaches dankbaar. Daarmee is ook aan ons belangrijkste onderdeel van onze visie voldaan: basketballtalent ontwikkelen. En dat gaan we dit jaar weer beter doen!

Scheidsrechters
Doen we al jaren heel goed. Met als aanjagers Niek, Tobias en Jordy weten we al vele jaren 6 of 7 scheidsen aan ons te binden. Tobias en Niek zorgen tevens voor een goede facilitering van de scheidsen. Jordy, Tobias, Matthew, Merel, Niek en Alexandre (nieuw Spaans gezicht) zorgden er voor dat in 2019/2020 onze jeugdteams landelijk en Heren 1 tot en met 3 in hun klasse kunnen spelen. Ook de bezetting van 2020/2021 is weer adequaat gerealiseerd, met Bas als oude bekende. Was weer een uitdaging met 8 plekken die ingevuld moesten worden. Zullen dit seizoen actief binnen en buiten de club moeten werven en scouten om naar de volgende jaren een goede bezetting te realiseren.
De discipline rond de beurten voortvloeiend uit fluit- en tafelschema was dit jaar, op een enkel vervelend incident na, redelijk op orde. Maar dit moet gewoon 100 % perfect. Belangrijk blijft de nieuwe instroom onder en boven 16 goed in het tafelen en fluiten op te leiden.

Hal
Calandhal begint op jaren te komen. Merken we helaas in onze facilitering. Van de hal zelf tot de reinheid (en beschikbaarheid) van kleedkamers. Ook met de beheerders kan het wederzijds begrip en de samenwerking soms beter.
We blijven actief in gesprek met de hal en beheerders om een aanvaardbaar niveau te behouden. Zeker omdat een substantieel deel van de kosten uit zaalhuur bestaat.

Communicatie
De communicatie staat goed op de kaart. De vereniging heeft een mooie website. Verder gebruiken we Facebook en Twitter. Dank aan Gideon voor zijn beheerwerkzaamheden van deze media. François was weer verantwoordelijk voor de adequate communicatie via de nieuwsbrieven. Wil niet zeggen dat we wel degelijk nog stevige stappen op onze promotie en marketing kunnen maken.

Financieel
Voor de details op het onderwerp financieel verwijzen wij u naar de financiële jaarstukken 2019/2020. Wel wat algemene opmerkingen. Financiële positie van de club blijft punt van aandacht. We hebben geen echte reserves. Met name de rekening van onze topsport blijft hoog (met name inschrijfgelden en arbiterkosten). Zelfs in onze situatie waar onze vrijwilligers alleen een onkostenvergoeding krijgen. Het blijft bijzonder dat we met elkaar in staat zijn op basis van bijna alleen de contributies een club met een topsportlijn draaiende te houden. Doet bijna niemand in Nederland ons na! Het blijft daarom in de volgende jaren de uitdaging om financieel gezond onze ambities te blijven waarmaken. Het toegenomen ledenaantal is hierbij een positieve factor en geeft net wat meer financiële armslag. Naar komend seizoen blijft het uitdaging in deze onzekere tijd financieel stabiel te blijven.

Sponsors en gulle gevers
Candiff services was (net als veel jaren daarvoor) weer sponsor, bedankt Darryl! Verder gaat de dank uit naar “ Inzicht” consultants die onze U181 met een nieuwe kledingtas, ballen en kleding sponsorden.

Verder zijn we gestart met de Vriendenloterij . Een loterij die ons als club een vaste extra stroom van inkomsten biedt. Een actie in februari gaf ons een bevredigende start. De conclusie is echter wel dat we graag meer sponsors aan ons willen en moeten binden. Blijkt in deze tijden echter geen sinecure.

Activiteiten
Het X-mas trainingskamp was onder bezielende leiding van Gideon en met veel coaches uit ons midden, ook het derde jaar, een succes. Wordt een leuke traditie; deze staat ook voor de komende jaarwisseling weer gepland. De ‘Minimix’ ging helaas door Corona niet door, en ook waren er geen andere grote wedstrijden geweest.

Bestuur en bestuurszaken
Dit jaar twee wijzigingen in de bestuurssamenstelling. Rene Vlaanderen trad af als bestuurslid Technische Zaken. Betekent een afscheid na een jaar of zes op een zware portefeuille. Rene bedankt voor de grote inzet, ambitie en creativiteit die je hebt getoond. Ook meer dan regelmatig bij het binnenhalen van sponsors en subsidies. Heeft ons als club enorm geholpen. Zoals eerder genoemd staat er al een nieuwe TC die dit werk met veel passie verder wilt uitvoeren. Verder trad aan het einde van het seizoen Nils van Zoolingen af als wedstrijdsecretaris. Hij zat bijna 15 jaar in het bestuur. Deed zijn werk altijd onvermoeibaar en met veel kwaliteit. Was een stevige steunpilaar voor het bestuur. Zijn heldere en direct uitgesproken meningen waren altijd zeer verfrissend. Verder ook nog woord van dank aan Gijs Haarsma. Nooit officieel lid van het bestuur. Maar een aantal jaren een geweldig adviseur voor bestuur en penningmeester. Er resteert een bestuur met jong en oud dat in de samenwerking en uitvoering van de taken is gegroeid. Belasting van de individuele bestuursleden blijft stevig. Omdat vaak het bestuurswerk wordt gecombineerd met coach-, speler- of scheidstaken en dat nog naast volle studie- of werkdagen. Bijzondere vermelding voor Anya die haar belangrijke werk net iets meer buiten beeld doet.
Ons streven blijft om ons bestuur uit te breiden. Immers vele handen maken licht werk. We zijn in het bijzonder op zoek naar dames en kandidaten met een multiculturele achtergrond. Onze vereniging is een prachtige afspiegeling van Nieuw-West. Zien we ook graag in het bestuur terug.

Conclusie
De plussen van het seizoen 2019/2020
• In het afgelopen seizoen is weer goed gescoord op de talentontwikkeling, zowel in de top- als
breedtesport, zowel bij spelers als bij de scheidsrechters.
• Samenwerking met BAA
• Samenwerking met BB’sCool

• Bedrijfsvoering loopt goed
• Kwalitatief en kwantitatief goede coachbezetting
• Veel jonge coaches
• Stevig ledenaantal (boven de 180)
• U12-programma biedt stevig fundament
• Sterke seniorenlijn, kwantitatief en kwalitatief

De minnen van het seizoen 2019/2020:
• Onderkant A-lijn, algemeen niveau kwetsbaar om landelijk te blijven spelen
• Concurrentiepositie voor binnenhalen talent verzwakt
• Financiële kwetsbaarheid

Uitdagingen 2020/2021 ( en verder )
• Borgen van de plussen
• Borgen kwaliteit hoge leeftijdscategorie jeugdlijn
• Fundament talentontwikkeling verstevigen
• Scheidsrechter bezetting toekomst
• Financiële kwetsbaarheid verminderen
• Genieten van de mooie sport zolang het kan!

Bestuur Harlemlakers, oktober 2020