Notulen ALV HarlemLakers d.d. 21 september 2011-09-27

1. Opening:
Om 20.05 opent de voorzitter (Peter Haarms) de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.

2. Mededelingen:
Voorstel van Gideon:
– Kan er een mededelingenbord in de Calandhal komen?
Daarop kunnen dan wekelijks het wedstrijdschema, het scheidsrechtersschema etc.
op komen te hangen.
– Kunnen we wekelijks de scoresheets (wedstrijd formulieren) innemen en
controleren, zodat we niet onnodig boetes krijgen van de NBB EN we kunnen
controleren of de opgelegde boetes kloppen.

Mededeling van Hetty: In ISS zit een overzicht van de opgelegde boetes.
We moeten daar meer en eerder op sturen/reageren.

3. Jaarverslag 2010/2011:
2010/2011 was een goed jaar (technisch gezien): TCO’s ingevoerd, talentenpool met
arbiters, kader is aangevuld etc.
Dank aan de schrijver van het jaarverslag!

4. Jaarstukken 2010/2011:
We zijn vorig jaar geëindigd met een negatief resultaat! De oorzaak daarvan ligt in een aantal zaken waaronder de terugloop van het aantal leden (minder contributie) en de boetes (veel te veel boetes vorig seizoen).
De jaarstukken moeten nog naar de kascommissie.
Ze worden dan ook door de aanwezigen goedgekeurd onder voorbehoud van goedkeuring door de kascommissie.

5. Begroting 2011/2012:
– Conservatief & voorzichtig!
– We moeten goed op onze tellen passen!

De begroting gaat uit van een negatief resultaat!
Dit leidt tot hevige discussies bij de aanwezigen.

Peter gaat kijken naar de zaalhuur van de ‘kleine’ zaaltjes in de Calandhal. Als er uren zijn waarop we die zaaltjes niet (kunnen) gebruiken, gaan we kijken of we die terug kunnen geven, zodat de zaalhuur omlaag kan.

Boetes: Kunnen/willen we die verhalen op de spelers?
Afhankelijk van de situatie gaan we dat dit jaar zeker (meer) doen!

Voorstel Gideon: Meer jonge spelers aannemen vanuit de BasketbalScool è
meer contributie!

Begroting wordt door de aanwezigen goedgekeurd onder voorbehoud!
– Er moeten nog extra inkomsten in worden meegenomen (extra sponsoren, geld van
de NBB-Selectie-Spelers).
– Er kan nog wat in de kosten worden ‘gesneden’.
è Maak de begroting sluitend!
è Bestuur: Let goed op je kosten!

6. Contributie:
Ook hier ontstaat een hevige discussie, vooral over de hoogte van de toeslag voor de landelijke (U16 en U18) teams.
– Er lopen een aantal acties om meer sponsorgeld binnen te halen voor die teams,
zodat de toeslag omlaag kan.
– De toeslag is gebaseerd op 10 spelers per team.
– Uitgangspunt is dat ALLE spelers die meelopen in de Topsport regeling, mee
betalen aan de kosten daarvoor.

De hoogte van de contributie en de toeslagen moet NU gecommuniceerd worden naar de TCO’s, zodat zij het naar de ouders kunnen communiceren.

Let op dat er bij de wedstrijden van de landelijke teams ook daadwerkelijk
landelijke scheidsrechters zijn. Daar betalen we voor!

Voorstel van Gideon: Vraag de NBB om vrijstelling van het betalen van de bondscontributie.

7. Nieuwe bestuursleden:
– Jolanda Tabak: bestuurslid algemene zaken (feesten, administratie)
– François Tabak: bestuurslid algemene zaken (zaalhuur etc.)
– Martin van Walraven: Bestuurslid Technische Zaken (onder voorbehoud)

Alle 3 de bestuursleden worden met unanieme stemmen aangenomen.

8. Huishoudelijk reglement:
– Opzegtermijn is veranderd van 1 mei naar 1 april.
Voorstel Gideon: Voor 1 juni alvast € 100 contributie laten betalen
– Minimaal 1 ALV per seizoen (Najaarsvergadering)
Op ‘verzoek’ kan een extra ALV worden uitgeschreven.

– Voorstel Jan Lex:
“Boetes opgelegd aan de vereniging, veroorzaakt door leden van de vereniging,
worden in principe op het betreffende lid verhaald”. è Aangenomen

9. Rondvraag:
Rob: Hoe staat het met de sponsoring?
Peter: er lopen nog een aantal zaken en er is ook al wat “binnen”:

· € 1.500
Coachingsbedrijf Stratch (via Peter).
Zij sponsoren shirts voor alle coaches, rest is voor HL.

· € 3.500
‘Schipholsubsidie’, staat nog open, komt in oktober in de vergadering bij Schiphol.

· € ????
Basketball Totaal. Wil de kleding sponsoren en de club ook. Deal (voor ons) is afhankelijk van de ‘Schipholsubsidie’.

· € ????
Troostwijk. Peter heeft contact gelegd met Marjan Mak en haar een mail gestuurd met wat wij doen en wat wij zoeken, dit moet nog verder uitgewerkt worden.
Rolf (Franke) kent de directeur van Troostwijk en gaat die ook aanspreken.
JanLex heeft ook een contact binnen Troostwijk en gaat die ook aanspreken.

· € 750
Clinics georganiseerd door Rolf Franke.

Roy: Er is woensdagavond een zaaltje vrij in de Calandhal (van 20.30 – 22.00 uur).
Mag de U16-2 dat gebruiken voor extra training?
Er ontstaat discussie of je kinderen van 14 – 15 jaar zo laat nog (alleen?) naar
huis moet laten gaan.

Om 21.45 uur (??) sluit de voorzitter de vergadering en dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng.