De “Club van 100” bestaat uit een groep sympathisanten, oud-leden, leden en niet-leden. Met een jaarlijkse donatie van € 100 (of een veelvoud hiervan) help je de Harlemlakers jeugd.
Redenen om lid van de ‘Club van 100’ te worden kunnen zijn:

  • omdat je leuke herinneringen aan Harlemlakers hebt;
  • omdat je hart bij Harlemlakers ligt;
  • omdat je geen tijd hebt om de vereniging met raad en daad bij te staan;
  • omdat Harlemlakers belangrijk voor je is;
  • omdat je jouw naambordje op het “Club van 100 bord” in de kantine zo leuk vindt.

Het bestuur bekijkt waaraan het ingezamelde geld zal worden besteed, het gaat sowieso naar de jeugdafdeling. De bedoeling is om voor de aanvang van elk seizoen te bepalen welk onderdeel van de vereniging extra steun nodig heeft. Dat kan zijn voor bijvoorbeeld clinics, jeugdopleidingen, materialen of evenementen, maar ook bijvoorbeeld voor het investeren in opleidingen voor het kader. De leden van de “Club van 100” worden geïnformeerd over het bestedingsdoel. Suggesties? Laat het ons weten!
Het sponsorbeleid van Harlemlakers beoogt een samenwerking tot stand te brengen die een meerwaarde heeft voor zowel de donateur als Harlemlakers. Om dit te bereiken willen we graag een open relatie met onze sponsoren opbouwen, met oog voor elkaars belangen. In samenspraak komen we graag tot een passend sponsormodel.
Interesse? Neem contact op via sponsoring@lharlemlakers.nl.