De contributiebedragen voor het seizoen 2018/2019 staan vermeld in de deze kolom. Dit zijn grotendeels dezelfde bedragen als het vorige seizoen. Een verandering is voor bepaalde teams een kleine ophoging die de kosten dekken van de extra trainingen aan het begin en het einde van het seizoen. In tegenstelling tot voorgaande seizoenen hoeven leden hier dus niet meer apart voor te betalen.

De inning van de contributie geschiedt weer door Clubcollect dit seizoen. Anders dan de afgelopen seizoenen zal het ditmaal in één keer gebeuren. Ook zullen sommige verrekeningen hierin reeds hebben plaatsgevonden. Via de persoonlijke inlogpagina kan er gekozen worden voor het betalen via iDeal of automatische incasso. Via de laatste optie kan er ook worden gekozen voor het betalen in termijnen. Clubcollect stuurt de facturen naar het mobiele nummer, het emailadres (en uiteindelijk het huisadres) welke bekend zijn bij de vereniging. Indien de factuur niet is aangekomen, neem dan a.u.b. contact op via de mail naar penningmeester@harlemlakers.nl. Ook andere vragen omtrent de contributie kunnen naar dit adres gemaild worden.

Het bestuur gaat er van uit dat de inning van de contributie weer spoedig zal verlopen dit seizoen. Wel wil zij erop wijzen dat, de statuten en de regels met betrekking tot contributie in acht nemende, indien er na de gestelde vervaldatum geen betaling of schriftelijke overeenkomst met de penningmeester heeft plaatsgevonden, er mogelijke sancties kunnen worden verstrekt. Maar van dat laatste wordt uiteraard niet uitgegaan, opdat we allen van een mooi basketbalseizoen kunnen genieten!