Contributies

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 8 november as. zullen de contributiebedragen voor het seizoen 2023-2024 vastgesteld.

In de week daarna zullen de facturen worden uitgestuurd. Eventuele verrekeningen zijn in principe reeds meegenomen in het gefactureerde bedrag. Zoals ook in de afgelopen jaren is hierbij gebruik gemaakt van het systeem van Clubcollect. Via dit bedrijf zal je worden benaderd via email, per sms en later eventueel per brief. Dit zal gebeuren via de contactgegevens die bij de vereniging voor jou bekend zijn. Indien je binnen een week nog geen bericht ontvangen van Clubcollect via mail of per sms, neem dan contact op via de mail met penningmeester@harlemlakers.nl. Daarnaast ook het verzoek om, indien er gegevens gewijzigd zijn, deze wijzigingen door te geven aan de ledenadministratie (ledenadministratie@harlemlakers.nl), zodat alle informatie in onze administratie up-to-date is.

Door de link in het bericht van Clubcollect te openen kom je in een persoonlijke betaalomgeving. Hier kan worden gekozen voor twee betaalopties: oftewel het bedrag kan meteen worden overgemaakt via iDeal, of er kan toestemming worden gegeven voor een automatische incasso. Met de laatste optie is het ook mogelijk om de betaling te voldoen in maandelijkse termijnen (maximaal 4).

Eventuele andere vragen kunnen wellicht worden beantwoord door het geldende contributiereglement (http://harlemlakers.nl/de-vereniging/documenten/contributiereglement/). Zijn er naar aanleiding van de facturering van de contributie nog andere vragen, neem dan contact op met de penningmeester (per mail: penningmeester@harlemlakers.nl).

Betaling via Stadspas of Jeugdsportfonds en ondersteuning bij aanvragen

In sommige gevallen kan de (gedeeltelijke) betaling van de contributie worden voldaan via de Stadspas of het Jeugdsportfonds. Voor kinderen tot en met 17 jaar waarbij het gezin recht heeft op de stadspas van de gemeente kan er een aanvraag worden gedaan om tot 350 euro contributie te laten betalen. De verdere uitleg hierover kan worden gevonden op https://www.amsterdam.nl/stadspas/sporten-met-stadspas/ en https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/amsterdam-sport/. Iedereen die in aanmerking komt voor deze regeling kan nu al de aanvraag doen voor dit seizoen. Dit kun je doen door een foto van jouw Stadspas (voor- en achterkant) te mailen naar penningmeester@harlemlakers.nl. De penningmeester kan dan meteen jouw aanvraag in orde maken.

Indien je vragen hebt over de regelingen van dit fonds, ondersteuning wilt krijgen bij het doen van de aanvraag, of andere hulp kunt gebruiken bij financiële ondersteuning, kun je contact opnemen met hulpvraag@harlemlakers.nl.