Contributie 2020-2021

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 14 oktober jl. zijn de contributiebedragen voor het seizoen 2020-2021 vastgesteld.

De facturen zijn inmiddels uitgestuurd. Eventuele verrekeningen zijn in principe reeds meegenomen in het gefactureerde bedrag. Zoals ook in de afgelopen jaren is hierbij gebruik gemaakt van het systeem van Clubcollect. Via dit bedrijf zal je worden benaderd via email, per sms en later eventueel per brief. Dit zal gebeuren via de contactgegevens die bij de vereniging voor jou bekend zijn. Indien je binnen een week nog geen bericht ontvangen van Clubcollect via mail of per sms, neem dan contact op via de mail met penningmeester@harlemlakers.nl. Daarnaast ook het verzoek om, indien er gegevens gewijzigd zijn, deze wijzigingen door te geven aan de ledenadministratie (ledenadministratie@harlemlakers.nl), zodat alle informatie in onze administratie up-to-date is.

Door de link in het bericht van Clubcollect te openen kom je in een persoonlijke betaalomgeving. Hier kan worden gekozen voor twee betaalopties: oftewel het bedrag kan meteen worden overgemaakt via iDeal, of er kan toestemming worden gegeven voor een automatische incasso. Met de laatste optie is het ook mogelijk om de betaling te voldoen in maandelijkse termijnen (maximaal 4).

De besluiten die zijn genomen inzake contributie kunnen worden gevonden in de notulen van de laatste ALV (http://harlemlakers.nl/notulen-2020/). Dit betreft onder andere het besluit over de aanpak en invloed op de contributie bij een eventuele langdurige uitval van het seizoen in verband met corona. Indien je hierover vragen hebt, neem dan de betreffende notulen goed door.
Eventuele andere vragen kunnen wellicht worden beantwoord door het geldende contributiereglement (http://harlemlakers.nl/de-vereniging/documenten/contributiereglement/). Zijn er naar aanleiding van de facturering van de contributie nog andere vragen, neem dan contact op met de penningmeester (per mail: penningmeester@harlemlakers.nl).

Betaling via Jeugdsportfonds en ondersteuning bij aanvragen

In sommige gevallen kan de (gedeeltelijke) betaling van de contributie worden voldaan via het Jeugdsportfonds. Voor kinderen tot en met 17 jaar waarbij het gezin recht heeft op de stadspas van de gemeente kan er een aanvraag worden gedaan om tot 300 euro contributie te laten betalen. De verdere uitleg hierover kan worden gevonden op https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/amsterdam-sport/. Iedereen die in aanmerking komt voor deze regeling kan nu al de aanvraag doen voor dit seizoen.

Indien je vragen hebt over de regelingen van dit fonds, ondersteuning wilt krijgen bij het doen van de aanvraag, of andere hulp kunt gebruiken bij financiële ondersteuning, kun je contact opnemen met hulpvraag@harlemlakers.nl. In de komende week zal hier extra informatie over worden gegeven.