Harlemlakers en VSK

Voor Harlemlakers is Veilig Sportklimaat (VSK) een thema dat continue centraal staat. Het thema komt ook als rode lijn terug in het meerjarenbeleid van de vereniging. Veel van de huidige activiteiten van Harlemlakers hebben verbanden met VSK, zoals de verplichting voor alle leden vanaf 15 jaar om een Scheidsrechterdiploma te hebben, spelregelavonden voor ouders en (vanaf januari 2017) coaches die een Verklaring Omtrent Gedrag overleggen voor zij bij ons een team op zich nemen. Daarnaast heeft de vereniging gedragscodes opgesteld voor haar leden.

Het programma Samen naar een Veiliger Sportklimaat is opgezet door NOC*NSF om positief gedrag te belonen en negatief gedrag aan te pakken. De Nederlandse Basketballbond heeft zich bij het programma aangesloten en zet zich intensief in om haar verenigingen hierbij betrokken te krijgen. Harlemlakers werkt actief samen met de NBB op dit thema. Het VSK-programma is voortgekomen uit het programma Sportiviteit & Respect, maar bekijkt het thema binnen een ruimer kader.
https://www.basketball.nl/verenigingen-en-opleidingen/veilig-sportklimaat

Vertrouwenspersonen

Harlemlakers probeert ongewenst gedrag zoveel mogelijk voor te zijn. De vereniging realiseert zich dat er soms een taboe rust op het melden van ongewenst gedrag, maar wil dit wel mogelijk maken voor haar leden. Om deze reden heeft Harlemlakers een vertrouwenscontactpersoon op het gebied van ongewenst gedrag aangesteld.

Wanneer er ongewenst gedrag wordt geconstateerd, veroorzaakt door leden van onze vereniging, wil de vereniging dat graag weten. De vertrouwenscontactpersoon binnen de vereniging is Youssef Bourjouane. De vertrouwenscontactpersoon behandelt alle meldingen vertrouwelijk en rapporteert wanneer nodig aan het bestuur.

· Youssef Bourjouane is te bereiken via youssef.bourjouane@harlemlakers.nl

Vertrouwenspunt Sport

Naast de vertrouwenscontactpersoon van de vereniging, is het er ook het Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF. Kijk hier voor meer informatie over het Vertrouwenspunt Sport.

https://www.nocnsf.nl/vertrouwenspunt

Spelregelkennis

Een van de belangrijkste hulpmiddelen bij het VSK is het vergroten van de spelregelkennis bij leden, maar ook bij ouders en andere belangstellenden. Betere beheersing van de spelregels zal ook minder discussie, commentaar en kritiek zijn op en rond het basketbalveld opleveren. Kennis opfrissen en je spelregelbewijs halen doe je op de website van Basketball Masterz.

Sportiviteit, Teamwork, Acceptatie en Respect


Harlemlakers zet, net als de NBB, een aantal waarden centraal: Sportiviteit, Teamwork, Acceptatie en Respect (STAR).Harlemlakers voegt nog een hele belangrijke waarde toe aan dit rijtje: plezier! Al deze waarden zullen een leidraad zijn om samen een nog leukere en gezellige verenging te vormen.

 

Wat betekent STAR voor Harlemlakers?

Sportiviteit
 • Rekening houden met elkaar.
 • Medespelers aanmoedigen.
 • Elkaar aanspreken op ongewenst gedrag.
 • Spelers, scheidsrechters, jury en toeschouwers bedanken na de wedstrijd.
Respect
 • Alleen positief aanmoedigen.
 • Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen gedrag.
 • Een ander behandelen zoals jezelf ook behandeld wilt worden.
 • Waardering tonen voor de inzet van spelers/vrijwilligers.
 • Scheidsrechters zijn ook vrijwilligers.
Teamwork
 • De vereniging is van ons allemaal.
 • Samen zorgen voor een positieve sfeer.
 • Afspraken altijd nakomen.
 • Basketballen doe je niet alleen.
 • Samen uit, samen thuis.
Acceptatie
 • Iedereen is welkom.
 • Iedereen krijgt een gelijke kans.
 • Niet iedereen kan de beste zijn.
 • Fouten maken hoort er bij.
 • Beslissingen van begeleiders en scheidsrechters accepteren.
Plezier
 • Toeschouwers: kinderen spelen voor hun plezier.
 • Prestatie en plezier gaan prima samen.
 • Iedereen verdient aandacht.
 • Complimenten geven in plaats van kritiek, ook aan spelers en scheidsrechters.