Verslag ALV Harlemlakers d.d. 26 november 2014

Aanwezigen:
Leden: Jessica de Jong, Linda Blom, Jacqueline Meijer, Rob Slijkerman, Sandra Niemans,

Bas Broerse, Gert Jan vd Tol, Gideon vd Heijden, Roy vd Velde

Bestuur: Anya Vonk (Communicatie), Jan Lex Draak (Vice Voorzitter),

Francois Tabak (Algemene zaken), Hetty Vogel (Leden administratie),

Pieter van Blaricon (Penningmeester), Peter Haarms (Voorzitter)

1. Opening:
We doen een voorstelrondje, iedereen vertelt wie zij/hij is en wat de relatie is met Harlemlakers.

2. Jaarverslag:
De voorzitter (Peter Haarms) reflecteert op het afgelopen jaar/jaren en kijkt vooruit.
‘Positief, maar ….. het is dun’.
Dun qua kader, coaches en trainers. Dit blijft een risico voor de club.
Positieve zaken: Resultaten, Deelname DTL, Samenwerking MBCA (U14-1)
Negatieve zaken: Zaalverbod, Klachtzaken (Apollo)
Niek Heering & Tobias Draak (scheidsrechterscommissie) leiden jonge scheidsrechters op.

? Gert Jan: Waarom niet ook coaches opleiden/begeleiden vlgs scheidsrechtersmodel?
A Peter: Is lastiger, moet je kunnen/willen en tijd voor hebben

Doen we deels wel. We betalen de BT-2 cursus

Wij (het bestuur) kunnen daar actiever in zijn.

3. Notulen ALV 2013
Onder voorbehoud goedgekeurd.

4. Financiële stukken 2013-2014

5. Begroting 2014-2015

Verlies en Winst rekening:
? Gideon: Reiskosten scheidsrechters è Specificatie opvragen bij NBB

Boetes coachlicenties terugvragen ivm clinics

Er zijn geen rayons meer, Kosten NBB-Rayon zijn er dus niet meer

A Aktie Penningmeester

Balans:
? Jessica: Waarom coachvergoeding € 1.400 hoger dan begroot?

A Pieter: Doordat er afspraken zijn gemaakt met coaches NA vaststellen van de begroting

A Peter: Bij jonge coaches word de vergoeding verrekend met hun contributie

? Sandra: Hoe vang je tegenslag(en) op?

A Pieter: Enige mogelijkheid is zaalhuur (Gemeente).

A Peter: Bij niet betalen contributie, leggen we een spelverbod op.

Pieter: ‘Normaliter ligt hier ook een brief van de kascommissie, die is er nu nog niet’

? Decharge onder voorbehoud?

Linda Blom neemt zitting in de kascommissie

? Gert Jan: Is de prijs die wij betalen voor de zaalhuur vergelijkbaar met andere zalen?

A Francois: Er zijn geen andere zalen beschikbaar!

We zijn nu bezig met het nieuwe Calvijn College (nieuwbouw), we willen een
optie op ALLE weekdagen.
Paulus is nu te duur, daar zoeken we een alternatief voor.

De stukken worden onder voorbehoud goedgekeurd

6. Verenigingszaken

Peter, Pieter, Hetty en Jan Lex zitten al redelijk ‘lang’ in het bestuur, dus vanaf heden alle 4 A.I., wat zoveel inhoud als: “We blijven gewoon in functie, maar we zijn wel druk op zoek naar een nieuw bestuur”.

7. Open gesprek
Voor komend seizoen is het plan om op 1 mei de factuur voor de ‘basiscontributie’ ( € 200) te versturen. In september volgt dan de 2e factuur met de rest van de contributie ( € 70 – € 500).
Hierover ontstaat een discussie, met als uitkomst: Er komt 1 totaalfactuur die in juni zal worden verstuurd. Dus de coaches moeten al in mei de teams gaan samenstellen.

? Gideon: Is het een idee om de A-lijn te laten ‘sponsoren’ door jongere/lagere teams?
A Contributie A-lijn is in vergelijking met andere verenigingen ‘gemiddeld’.

en rondvraag
? Roy: Ik mis ‘Ouderparticipatie’. Het zijn altijd dezelfde ouders die helpen/bijdragen.
A Francois: Er is een ouderclinic gepland (was op 3 januari 2015, is niet doorgegaan aangezien de Calandhal verhuurd was).
Het klopt dat veel ouders niet komen kijken naar hun kind(eren). Ze hebben geen/weinig binding met Harlemlakers.

Peter: Teamouders kunnen een hoop regelen voor de coach/het team.
Sandra: Ik kan/wil wel klokken (aan de tafel) maar ik kan niet schrijven.
Kunnen we een tafelcursus regelen?

A Ja, dat kan geregeld worden binnen een team door de teamouder

? Roy: Is het mogelijk dat de U22-1 een keer extra kan trainen? Ze trainen nu alleen op

woensdag en 2 keer per week zou beter zijn.

A Peter: Op vrijdagavond is de gymzaal in de Calandhal open voor vrije training.

! Gideon: We moeten als vereniging (meer) geld genereren; Sponsorloterij, Samenwerking met AMVJ (Ookmeerhal staan 3 velden leeg en AMVJ krijgt jaarlijks € 40K !)

! Jessica: De DS-1 schuift qua trainingstijd steeds meer na achteren op dinsdag. Nu NIET meer later!

? Jessica: Er zijn ’s avonds (na trainen) veel hangjongeren in de parkeergarage van de Calandhal. Heeft iemand al eens de politie gebeld?
A Francois: Mensen van de Calandhal zijn er mee bezig, maar het is lastig, het is openbare weg. Kunnen we buurtcoaches er op af sturen?

? Francois: Vraag namens de HS-3: Doen we iets voor een speler die stopt na 40 jaar?

A Peter: Ik ga dit regelen.

8. 21:30 uur word de vergadering door de voorzitter gesloten.