Inleiding

Voor je ligt het jaarverslag van de Basketballvereniging Harlemlakers voor het seizoen 2017/2018, waarin op de loop van verschillende zaken wordt gereflecteerd. Het is een vast ritueel om in het jaarverslag te starten met de herhaling van onze visie en ambitie die we in de ALV van 2010 met elkaar hebben vastgesteld. In het verloop van het jaarverslag bespreken en toetsen we de voortgang van deze visie en ambitie.

“VISIE EN AMBITIE VAN HARLEMLAKERS”

Wij hebben een enorme passie voor basketbal. Als vereniging streven wij er naar zoveel mogelijk jongens , meisjes en volwassenen te laten genieten van wat de basketbalsport aan plezier brengt. Zowel actief als speler, coach of scheidsrechter of passief als toeschouwer. We willen daarnaast met onze basketbalactiviteiten als sportclub een verbindende factor zijn voor de bewoners binnen het stadsdeel Nieuw West en Badhoevedorp.
Onze vereniging biedt zowel de mogelijkheid tot het beoefenen van topsport als breedtesport. Een speerpunt binnen de breedtesport is onze basketball’sCool.

Wij leggen binnen onze vereniging het accent nadrukkelijk op topsport en met name op de ontwikkeling van basketbaltalent. Ambitieus, planmatig en met kwalitatief sterke mensen werken wij intensief aan het op een hoger niveau brengen van basketbaltalent. Met als doelstelling basketballers op te leiden voor het hoogste niveau in Nederland. Wij zoeken actief de samenwerking met anderen die aan onze ambities kunnen bijdragen. De talentontwikkelingsambitie geldt tevens voor onze coaches en scheidsrechters. Ook de coaches en scheidsrechters willen we nadrukkelijk via opleiding en ontwikkeling in hun kennis en ervaring laten groeien.

Wij hopen op deze wijze te kunnen bijdragen aan de kwalitatieve groei van het basketbal in Nederland “

Onze missie en visie bieden een inspirerend kader waar binnen wij met elkaar onze activiteiten in de vereniging verrichten. Zoals gezegd lijkt het ons goed onze werkelijkheid af te zetten tegen deze visie en ambitie. Wat gaat goed? Wat gaat minder? Waar besteden we onze aandacht aan en waar aan niet?

Gelet op het moment van de ALV (november 2018) kijken we in dit jaarverslag soms al voorzichtig naar het seizoen 2018/2019.

Hieronder de relevante thema’s uit de visie en ambitie op een rij.

Topsport en breedtesport

Bij Harlemlakers hebben we een mooie balans tussen topsport en breedtesport.

In de A-lijn hadden we dit seizoen U14-1, U16-1, U18-1, U20-1, U24 en voor het eerste als kop op de jeugdopleiding een team in de senioren promotiedivisie. Daarnaast een B-lijn startend met nog 2 teams onder de 12, nog 1 onder de 14.
Daarboven op twee teams onder-16, een team onder-18 en onder-22 1. Verder nog 4 seniorenteams en als slagroom op de taart een meidenteam onder-20 en een nieuw dames 1 . Met elkaar 19 teams, wat meer dan 180 leden betekent.

Seizoen 2018/2019 zijn we weer gestart met 17 teams en verwachten per januari uitbreiding met twee onder-12 teams. Gelet op de beschikbare trainingsruimte zitten we hiermee aan het maximum van onze mogelijkheden.

De instroom uit de regio Nieuw-West is de laatste tijd zeer goed te noemen, wat voor een aanzienlijke uitbreiding van de jongste jeugd heeft geleid. Punt van aandacht blijft ook onze instroom vanuit Badhoevedorp. We zullen de binding met Badhoevedorp weer moeten versterken, dit is immers onderdeel van onze missie en historie.

Coaches

De laatste jaren is zowel de bezetting van coaches op de A-lijn en B-lijn goed te noemen. Met een dubbele bezetting op de A-lijn teams, regelmatig in de combinatie startende en ervaren coach. Op deze wijze stomen we onze volgende generatie A-lijn coaches klaar en trots maakt dat dit allemaal eigen kweek is.

Nieuw gezicht in de A-lijn was coach van de promotiedivisie Burhan Alibegovic.

In Hans de Vries vond U14-2 een ervaren en betrokken coach. Hans Wesseling kwam er bij als coach van dames 1. Marko Jovanovic ontfermde zich over het U20 damesteam. De U12 en U14 teams werden bemand met Gideon en jong coach talent Joost, Dalal, Idir en Moreno. Michael en Roy coachten weer samen twee teams U22-1 en H2 . Rob stond er weer toen hij nodig was, hij assisteerde Chris en Bas Owen Hunter met de U16-2 en 3. Het ervaren duo van bestuursleden Peter en Francois begeleidde als laatste de u18-2.

Kortom er stond een goede mix van ervaring en talent voor de teams en daarmee mogen we ons gelukkig prijzen.

Scheidsrechters

Was ooit een kopzorg, maar nu weten we al vele jaren schijnbaar moeiteloos 5 of 6 scheidsen aan ons te binden . Dit jaar waren dat Tobias, Niek, Bas, Doris Korschman(nieuw binnen de vereniging), Jordy en in de eerste seizoenshelft de tevens nieuwe Roberto. Daar deze halverwege het seizoen terug moest naar Italie was er een gat dat werd opgevangen door niemand minder dan erelid Pieter. Grote hulde aan alle scheidsrechters die zich hebben ingezet. Hier wordt hard aan gewerkt door Tobias Draak en Niek Heering ( zelf ook scheids voor Harlemlakers). Zij zorgen tevens voor een goede facilitering van de scheidsen.

Al deze mannen en dame zorgen er voor dat in 2017/2018 onze jeugdteams landelijk en heren 1 in de promotiedivisie kunnen spelen.

Ook de bezetting van 2018/2019 is weer adequaat gerealiseerd. Was een uitdaging met 7 plekken die gevuld moesten worden en het tweede en derde herenteam dat hoger ging spelen.

Helaas zagen we de discipline rond de beurten voortvloeiend uit fluit- en tafelschema wat teruglopen. Dit baart zorgen. Zijn daarom actief aan de slag gebleven met het geven van scheidsrechtercursussen.

Talentontwikkeling spelers

Op dit thema, de kern van onze missie, kan worden gesproken van weer een succesvol jaar. Het hele jaar is op trainingen en in wedstrijden gewerkt aan de ontwikkeling van basketball-skills en teamvorming. Op elke trainingsavond valt weer de grote toewijding en het enorme plezier op waarmee spelers ondersteund door hun coaches aan het trainen zijn. In alle teams worden door spelers soms verbazingwekkende sprongen voorwaarts gemaakt. Dat is genieten en maakt het werk van de coaches dankbaar.

Samenwerking met andere partijen

Onze intentie (zie visie) is altijd geweest zoveel mogelijk met relevante partners samen te werken. Mooi voorbeeld was het combinatieteam van MBCA en Harlemlakers dat in de tweede divisie landelijk van U18 speelde. Wij blijven open staan om met relevante partijen samen te werken .

Ontwikkeling van laatste maand is de introductie van 3×3 op de club en een mooi buitenevenement 3×3 gepland in mei volgend jaar, allebei in nauwe samenwerking met de gemeente.

Communicatie

De communicatie staat redelijk goed op de kaart . De vereniging heeft net een strakke nieuwe website. Veel dank gaat uit naar Gideon die de website heeft gebouwd. Verder gebruiken we Facebook en Twitter en maken we ook nieuwsbrieven. Belangrijk zijn de ouderavonden aan het begin van het seizoen Dit zijn bijeenkomsten waarmee ouders en spelers goed voorbereid en geïnformeerd aan het seizoen kunnen beginnen. Is bij de start van seizoen 2017/2018 goed verlopen.

Financieel

Het blijft ook in de volgende jaren de uitdaging om financieel gezond onze ambities te blijven waarmaken. Het toegenomen ledenaantal is hierbij een positieve factor en geeft net wat meer financiële armslag . Voor de details op dit onderwerp verwijzen wij u naar de financiele jaarstukken 2017/2018 .

Sponsors en gulle gevers

Candiff services was (net als veel jaren daarvoor ) weer sponsor. Verder konden we H&M Taxidrivers, LaLoLi, G&S Vastgoed en Blonkstaal als nieuwe sponsors verwelkomen. Albert Heijn Badhoevedorp blijft een ijzersterkte steunpilaar voor hun levering van eten en drinken voor bijvoorbeeld ons X-mas trainingskamp .

Sponsors en andere gulle gevers ontzettend bedankt!

Activiteiten

De ‘Minimix’ en barbecue waren dit jaar , zoals altijd, goed bezocht en dit jaar weer heel gezellig . Onze dank gaat uit naar de feestcommissie.

Het X-mas trainingskamp was onder bezielende leiding van Gideon en met veel coaches uit ons midden een doorslaand succes . Gaan we begin volgend jaar herhalen .

Het bestuur en bestuurszaken

Dit jaar geen wijziging in de bestuurssamenstelling, enkel dat Jordy Laarman is doorgeschoven naar de taak van penningmeester. Nog steeds mooie mix van ervaring en jeugdige ambitie . Belasting van de individuele bestuursleden is hoog , soms ge hoog .

We gaan in dit seizoen actief op zoek naar uitbreiding. Omdat veel handen nu eenmaal licht werk maken.

Bestuur heeft ondersteund door erevoorzitter Robbert Slim vorig jaar stevig begin gemaakt met het neerzetten van een scherpere koers en inrichting van HL onder werktitel HL 2.0 . In de volgende maanden zullen we die inrichting , waar het gaat om de bestuurstaken , gaan concretiseren .

Ten laatste is het inzake dit punt belangrijk te vermelden dat er stevig is ingezet op het introduceren van een Veilig Sportklimaat, onder leiding van Gijs Haarsma en de aangewezen vertrouwenspersonen Youssef Bourjouane en Jacqueline Meijer. Dit is en blijft een uitdaging, we zullen in de komende jaren dat klimaat meer moeten gaan borgen.

De teams

Zoals gezegd werd er afgelopen seizoen veel geleerd en ontwikkeld door de spelers. Bijzondere vermeldingen voor een aantal teams. U20-1 speelde een geweldig seizoen , met als beloning voor de tweede keer op rij kampioen van Nederland. Schitterende prestatie van de mannen en coach Massoud .

U18-2 en 22-1 speelde dominant en veroverden beiden de titel. U16-2 net niet. U16-3 maakte als team met relatief veel nieuwelingen stevige progressie. U16-1 speelde onder Eric een stabiel, maar ook swingend seizoen. U18 had stevig seizoen , maar leerde veel. Heren 1 speelde zich uiteindelijk veilig , zodat we ook dit seizoen met onze talenten weer Promo kunnen spelen. D1 werd stapje voor stapje beter en werd voor ieder team een lastige tegenstander . In de U12 en U14 teams zagen we spelers grote stappen maken. Dames U20 speelde met smalle selectie weer een hoop mooie wedstrijden. U24 liet regelmatig zien een echt goed team te zijn .

H2 en H3 speelden prettig mee in de top. H5 verwerkte het verlies van aantal spelers op volwassen wijze, en H4 eindigde weer lekker in de middenmoot.

Conclusie

De plussen van het seizoen 2017/2018

In het afgelopen seizoen is weer goed gescoord op de talentontwikkeling, zowel in de top- als breedtesport, zowel bij spelers als bij de scheidsrechters.
bedrijfsvoering loopt over algemeen goed

Kwalitatief en kwantitatief goede coachbezetting (mooie mix van ervarenheid en jonge coaches)
Stevig ledenaantal (boven de 180)
We hebben na kerst 3 U 12 teams
Grandioos kampioenschap U 20 1

Binnen de begroting gebleven
Sterke seniorenlijn
Beschikbaarheid fysio’s

De minnen van het seizoen 2017/2018

geen financiële reserve , financieel kwetsbaar
Topsport vergt bedrijfsvoering op hoger niveau
Veel talent weg gegaan naar andere clubs
Concurrentie positie verzwakt
Te weinig kader voor bestuurstaken

Uitdaging voor het seizoen 2018/2019

Borgen van de plussen
Aantrekkelijk club voor talent blijven
Uitbouwen U-12 lijn
Scherp sturen op de financiën
Versterken in bedrijfsvoering
Uitbreiden kader
Verhogen discipline tafel – en fluitbeurten
Meer opleiding van coaches/scheidsrechters/kader
Uitbreiden Veilig Sport Klimaat

Bestuur Harlemlakers. November 2018