Harlemlakers is een ambitieuze basketbalvereniging met op dit moment ongeveer 200 leden en 17 teams. Zes teams spelen op het hoogste niveau, in de landelijke jeugd en in de hoogste amateurcompetitie voor herenteams. Bijna elke vrijdagavond, de gehele zaterdag en op zondagmiddag worden er wedstrijden gespeeld in Sportcentrum Caland in Amsterdam Osdorp.
Harlemlakers is op zoek naar sponsors die het mogelijk maken om gezamenlijk met de vereniging de sportieve (recreatie en topsport) ambities te realiseren. Sponsoring is voor Harlemlakers geen eenzijdige zaak en er zijn diverse vormen van sponsoring mogelijk tussen de vereniging en partners. Een bijkomend voordeel voor zakelijke sponsoren is dat de nettobijdrage aan sponsoring aftrekbaar is van de belasting en er daarbij tevens een btw-voordeel te behalen is.
Met duizenden bezoekers per jaar in Sportcentrum Caland, ruim 30.000 bezoekers per jaar op www.harlemlakers.nl is het een komen en gaan van bezoekers en leden. Met die naamsbekendheid komt het dus wel goed!
Het sponsorbeleid van Harlemlakers beoogt een samenwerking tot stand te brengen die een meerwaarde heeft voor zowel de sponsor als Harlemlakers. Om dit te bereiken willen we graag een open relatie met onze sponsoren opbouwen, met oog voor elkaars belangen. In samenspraak komen we graag tot een passend sponsormodel.
Interesse? Neem contact op via sponsoring@harlemlakers.nl en bekijk hier alvast de mogelijkheden.