• Opzegging voor het daaropvolgende verenigingsjaar door het lid dient te geschieden vóór 1 mei van het lopende verenigingsjaar.
    • Bij te late opzegging is het lid de volledige contributie voor het komende verenigingsjaar verschuldigd aan de vereniging!
    • Opzeggen kan alleen schriftelijk door een e-mail te sturen naar Ledenadministratie@harlemlakers.nl met een CC naar Penningmeester@harlemlakers.nl zodat jij en wij achteraf altijd duidelijk kunnen terugvinden wanneer de opzegging geweest is. Op de training tegen coach mondeling opzeggen is dus niet voldoende!
    • Afhankelijk van eventuele openstaande contributie of boetes is de opzegging pas definitief na bevestiging door de ledenadministratie of penningmeester.