Opzegging voor het daaropvolgende verenigingsjaar door het lid dient te geschieden vr 1 april van het lopende verenigingsjaar. Bij te late opzegging is het lid de volledige contributie voor het komende verenigingsjaar verschuldigd aan de vereniging!

Opzeggen doe je door een e-mail te sturen naar Ledenadministratie@harlemlakers.nl met een CC naar Penningmeester@harlemlakers.nl en communicatie@harlemlakers.nl

Afhankelijk van eventuele openstaande contributie of boetes is de opzegging is pas definitief na bevestiging door de ledenadministratie of penningmeester.