Opzegging voor het daaropvolgende verenigingsjaar door het lid dient te geschieden vr 1 mei van het lopende verenigingsjaar.

 

Bij te late opzegging is het lid de volledige contributie voor het komende verenigingsjaar verschuldigd aan de vereniging!

Opzeggen kan alleen schriftelijk door een e-mail te sturen naar Ledenadministratie@harlemlakers.nl met een CC naar Penningmeester@harlemlakers.nl  zodat jij en wij achteraf altijd duidelijk kunnen terugvinden wanneer de opzegging geweest is.  Op de training tegen coach mondeling opzeggen is dus niet voldoende!

Afhankelijk van eventuele openstaande contributie of boetes is de opzegging is pas definitief na bevestiging door de ledenadministratie of penningmeester.