HARLEMLAKERS JAARVERSLAG 2016/2017 

"EEN PRACHTIG SEIZOEN (2.0) "

 Inleiding.

Zoals ieder jaar in het jaarverslag starten we met de herhaling van onze visie en  ambitie die we in de ALV van 2010 met elkaar hebben vastgesteld 

“VISIE EN AMBITIE VAN HARLEMLAKERS"

Wij hebben een enorme passie voor basketbal. Als vereniging streven wij er naar zoveel mogelijk jongens , meisjes en volwassenen te laten genieten van wat de basketbalsport aan plezier brengt. Zowel actief als speler, coach of scheidsrechter of passief als toeschouwer. We willen daarnaast met onze basketbalactiviteiten  als sportclub een verbindende factor  zijn voor de bewoners binnen het  stadsdeel Nieuw West en Badhoevedorp.

Onze vereniging biedt zowel de mogelijkheid tot het beoefenen van topsport als breedtesport. Een speerpunt binnen de breedtesport is onze basketball’sCool.

Wij leggen binnen onze vereniging  het accent nadrukkelijk op topsport en met name op de ontwikkeling van basketbaltalent. Ambitieus, planmatig en met kwalitatief sterke mensen werken wij intensief aan het op een hoger niveau brengen van basketbaltalent. Met als doelstelling basketballers op te leiden voor het hoogste niveau in Nederland. Wij zoeken actief de samenwerking met anderen die aan onze ambities kunnen bijdragen.  De talentontwikkelingsambitie geldt tevens voor onze coaches en scheidsrechters.  Ook de coaches en scheidsrechters willen we nadrukkelijk via opleiding en ontwikkeling in hun kennis en ervaring laten groeien.

 Wij hopen op deze wijze te kunnen bijdragen aan  de kwalitatieve groei van het basketbal in Nederland “

Het voelt als bijzonder dat onze missie en visie nog steeds een inspirerend en verbindend kader bieden waar binnen wij met elkaar onze activiteiten in de vereniging verrichten. Zoals gezegd lijkt het ons goed onze werkelijkheid af te zetten tegen deze visie en ambitie. Wat gaat goed ? Wat gaat minder ? Gelet op het moment van de ALV ligt het voor de hand in dit jaarverslag soms alvast te kijken naar  de actuele situatie van het seizoen 2017/2018.

Maar om alvast een tipje van de sluier op te lichten , wat een heerlijk seizoen  was 2016/2017. Met de beste prestaties ooit voor Harlemlakers ;twee landelijke titels , voor U 16 1 en U 20 1. Maakt heel dankbaar en trots.

 

Hieronder de relevante thema’s uit de visie en ambitie op een rij.

Topsport en breedtesport

Bij Harlemlakers hebben we traditioneel een mooie balans tussen topsport en breedtesport.

In het seizoen 2016/2017 hadden we 16 teams, waarvan U 24, U 20 ,U 18 1. U 16 1 samen met de AAC teams U 14 en U 16 , alsmede MBCA 18 1 ( combiteam met Harlemlakers ) de topsportlijn  vormden,  3 teams onder 14 de Talentscool vormen en de overige 6 teams meer een breedtesport karakter dragen. 

Voor alle teams geldt dat we actief en hard werken aan talentontwikkeling.

We zitten op dit moment ( oktober 2017 ) rond de 180 leden . Met name door onvoldoende beschikbare zaalruimte in de Calandhal zitten we hiermee bijna aan het maximum van onze groei.

Dit aantal is overigens  ook de omvang die we minimaal nodig hebben om onze ambitieuze vereniging een  financieel  degelijk fundament te geven. 

De binding met Badhoevedorp ( waar we oorspronkelijk vandaan komen) zijn we voor wat betreft de instroom voor een belangrijk deel kwijt. Deze instroom komt nu voornamelijk uit Nieuw-West. Bevordering van instroom uit Badhoeverdorp gaat dan ook meer aandacht krijgen.

AAC-Caland samenwerking stopt

Vanaf het voorjaar 2013 tot  start seizoen 2017 werkten we samen met MBCA, basketbal-vereniging uit Amstelveen) en het Caland. Dit onder de naam AAC ( Amstelveen, Amsterdam combinatie- Caland)  Kern van de samenwerking was de behoefte de basis van de topsportlijn te verbreden en aldus ook de kwaliteit van de talent-ontwikkeling te verhogen. Dit jaar waren er twee teams AAC-Caland . Een U 14 en U 16 team. Dit alles in de nieuw opgerichte vereniging AAC-Caland, waarbinnen MBCA, Harlemlakers en Caland met elkaar samenwerken.

Intentie was deze lijn uiteindelijk naar een gezamenlijk topsportlijn van U14 tot en met U 18 onder AAC-vlag door te trekken. 

Uiteindelijk hebben we in goede harmonie besloten dat de samenwerking in deze vorm wordt beeindigd. Zowel Harlemlakers en MBCA hebben de vruchten van deze samenwerking kunnen plukken. Beide clubs kijken dan ook met een goed gevoel op deze samenwerking terug. Samenwerking is dit jaar wel voortgezet in de vorm van het gezamenlijk MBCA/ 18 1 team.


 

Technische zaken

In 2016/2017 was de coach-bezetting wederom zeer goed te noemen. Alle teams waren goed en vaak dubbel bemand.

Nieuw als coach was Dalal Bourjouane die U 12 2 coacht. Maar ook Dajo Niewenhuizen die als coach aanschoof bij de U 20 1. Bas Owen Hunter deed als nieuwkomer de coaching van U 18 2.

Samen met de bekende gezichten vormen zij een kwalitatief hoogstaand coach-corps.

Voor 2017/2018 is dat gelukkig niet anders .We gaan er alles aan doen om dit naar de volgende jaren toe te borgen.

Scheidsrechters

Al een aantal jaar weten  we met ,hoofdzakelijk uit eigen jeugd gerekruteerde, scheidsen onze scheids-verplichtingen te voldoen. Zijn we ontzettend trots op. Kunst is dat niet gewoon te gaan vinden en voortdurend op zoek te blijven naar jong bloed ter aanvulling. Gelukkig ligt die taak in de vertrouwde handen van Tobias Draak en Niek Heering .

Scheidsen voor 2016/2017 waren Jordy Laarman , Niek Heering , Tobias Draak ,Stijn Tabak en welkome nieuweling  Bas Owen Hunter.

Inmiddels is ook 2017/2018  weer top geregeld . We leveren nu zelfs 7 scheidsen ( waarvan 1 voor MBCA 18  1 ).

De tafel- en fluitdiscipline voor de wedstrijden in de Calandhal was redelijk goed te noemen. 

Talentontwikkeling spelers

Op dit thema, de kern van onze missie, kan worden gesproken van een succesvol jaar. Het hele jaar is op trainingen en in wedstrijden gewerkt aan de ontwikkeling van basketbal-skills en teamvorming. Op elke trainingsavond valt weer de grote toewijding en het enorme  plezier op waarmee spelers ondersteund door hun coaches aan het trainen zijn. In alle teams worden door spelers soms verbazingwekkende sprongen voorwaarts gemaakt. Dat is genieten en maakt het werk van de coaches zeer dankbaar. Het blijft elke trainingsavond en speeldag een groot plezier om deze dynamiek te voelen en zien.

Samenwerking met andere partijen

Onze intentie (zie visie) is altijd geweest zoveel mogelijk met relevante partners samen te werken. MBCA blijft ook na de AAC-periode een goede partner. Harlemlakers zal pro actief de samenwerking blijven zoeken met andere verenigingen en partners om haar visie en ambitie te realiseren.

Communicatie

De communicatie was wederom goed verzorgd. . De vereniging heeft een mooie website. Verder gebruiken we Facebook en Twitter en maken we ook nieuwsbrieven. In 2017 is echter de social media presence van essentieel belang voor reputatie , binding , instroom, maar ook potentiele  sponsors. Maakt het  noodzakelijk hier op te versterken.

Belangrijk zijn de ouderavonden aan het begin van het seizoen  Dit zijn bijeenkomsten waarmee ouders en spelers goed voorbereid en geïnformeerd aan het seizoen kunnen beginnen. Is bij de start van seizoen 2016/2017 goed verlopen.

Financieel

Financien is het punt van de bedrijsfvoering dat de hoogste aandacht blijft vragen. We hebben grote ambities en die kosten veel geld. Grootste kostenposten zijn zaalhuur en de NBB-kosten (inschrijvingen en scheidsen). 

We zijn afgelopen seizoen gestart met een min op de balans van 2000 euro. Ondanks een seizoen met veel onvoorziene kosten ( met name door extra trainingen en kosten rond de finale's in Zwolle , succes kost veel geld ) is die min niet toegenonen . Dus  helaas ook niet weggewerkt. De balans is wel aanmerkelijk robuuster omdat dubieuze vorderingen ( mn contributie) uit de cijfers zijn gehaald .

 

Naar 2017/2018 blijft het  belangrijk de financiën scherp in de gaten te houden. Door scherper naar uitgaven/ kosten te kijken, maar met name door opbrengsten via sponsoring te genereren. Dit kan het bestuur niet alleen. Brede steun vanuit en rond de vereniging is hiervoor keihard nodig.

Een deel ( circa de helft) van de  ontvangen gemeentelijke subsidie gericht op structurele verbetering van de vereniging is conform de afspraken met de subsidieverlener ingezet 

Voor meer informatie op het onderwerp financien wordt verwezen naar  de financiele jaarstukken.

Sponsors en gulle gevers

Candiff services was ook in 2016/2017 weer sponsor. Daar kwamen Rein&Fijn , De Letterexpert , Integraal , Blonkstaal , H&M Taxidrivers en Albert Heijn ( Zeemanlaan) bij.

Sponsors ontzettend bedankt ! Zonder jullie hulp was het niet gelukt .

Activiteiten

De ‘Minimix’ en barbecue waren dit jaar weer helemaal top. Onze grote dank gaat uit naar de feestcommissie.

Het bestuur en bestuurszaken

In het bestuur waren twee vertekkers aan het eind van het seizoen. Hans Tabak die een seizoen lang onze geldstronen regelde vertrok. Verder kondigde bestuurslid Hetty Vogel haar afscheid aan. Zij was jarenlang de betrouwbare factor op de leden administratie. Bestuur zal haar harde werk en humor ontzettend missen . Binnen het bestuur wisselde Jordy Laarman met ingang van dit seizoen van secretaris naar penningmeester. Bijzondere waardering gaat uit naar Gijs Haarsma die als  adviseur van het bestuur enorm veel werk heeft verzet en wiens adviezen richtinggevend voor onze besluitvorming waren.   

 De teams

Wat een seizoen . Wervelend basketbal , prachtige talentontwikkeling en dan ook nog als beloning mooie prijzen pakken. Vier rayontitels en twee landelijke jeugdtitels. Wat een prachtig seizoen . Smaakt naar meer.

Veel te kort de karakteristieken van seizoen 2016/2017 van de teams op een rij.

U18 1, Stevig seizoen . Leverde in een zware competitie goede prestaties af onder sturing van Wim en Rene. Veel van de spelers waren daarnaast onderdeel van het succes van U 20 1.

U16 1 Wat een prachtig team.  Op het scherpst van de snede gecoached door Tristan en Arno. Absoluut best basketballend team van Nederland in deze leeftijd. Toch werd het nog heel spannend in een zinderende finale. Maar de titel ging uiteindelijk toch naar enige rechthebbende .Topper Sam vloog uit naar BC Oostende en topper Jesse naar Mataro .

U12 1 en 12 2 , Leukste teams van Harlemlakers. Wat kan basketball toch vermakelijk zijn. 12 2 ging er ook nog met coach Dalal met de titel vandoor. Gideon liet zijn talenten van 12 1 groeien en schitteren

Heren 3, still going strong ! Speelde met meestal effectieve mix van gemopper en plezier hun wedstrijden. Kwam na beste start uit de nabiije historie ergens uit in de middenmoot. Verloor echter wel Bassam ( naar Arnhem ) , Ben ( naar Zwanenburg ) en voorlopig Rob ( tot het vuur weer oplaait).

Heren 2,  oke,  niet meer het team dat titel naar titel won, maar nog steeds sterk. Zeker met de jonge aanwas er bij . Klassering ergens in de subtop. Gaat als ingespeeld team dit jaar oogsten.

Heren 1 , team van jonge oude bekenden onder aansturing van Michael en Roy . Speelde het hele seizoen sterk en attractief. Helaas slechts de mindere van 1 team. Gaat dit jaar als Heren 2 weer hoge ogen gooien .

U 24   speelde een strak seizoen met hoop heel sterke wedstrijden . Mooi dat veel jonger talent ook hun minuten kregen van coach Gideon. Eindigde hoog in de middenmoot.

U 18 2 gecoacht door de meest enthousiaste coach denkbaar , Bas Owen Hunter , speelde heel plezierig seizoen en eindigde net onder de top.

U 16 2 team van coach Peter met dodelijke ( voor tegenstander) mix van eerste jaars , maar wel ervaren en talentvolle rookies. Pakte met , zelden  zo snel uitgevoerd , fast break basketball en lock down defense meer dan verdiend het kampioenschap .

U 14 1 Meester van de talentontwikkeling Gideon zette een prachtig team neer dat door niemand te stoppen was. Is een lichting waar we nog lang van gaan genieten. 

U 20 1 Wim en Rene zorgden er voor dat hun selectie het hele jaar een van de beste teams in hun klasse was .In de final four liet het team  zien ook nog een versnelling hoger te kunnen .  Pakte met overtuiging in Zwolle de landstitel .Extra mooi was dat spelers uit U 18 en U 16 ook belangrijk waren. Maakte het een echt Harlemlakersfeestje. 

U 22 1 Coach Tabak en zijn jonge mannen lieten geen spaan heel van de concurrentie met fris en snel basketball.  Pakte de titel uit bij directe concurrent Apollo.  Wat een verdiend en mooi kampioenschap.

M20  Onder leiding van vakman Rene denderde het team in de eerste helft over alle tegenstanders heen. Met als bekroning het winterkampioenschap. Ook in tweede deel in de hoogste klasse werden nog een aantal strakke wedstrijden neergezet .

 

De plussen van het seizoen 2016/2017

 • In het afgelopen seizoen is weer goed gescoord op de talentontwikkeling, zowel in de top- als breedtesport, zowel bij spelers als bij de scheidsrechters.

 • Kwalitatief en kwantitatief  goede coachbezetting 

 • Stevig ledenaantal 

 • De Talentscool floreert

 • Wat een topprestaties !!!!

 •  

   De minnen van het seizoen 2016/2017

 • Financiëel iets sterker geworden , maar nog steeds kwetsbaar 

 •  

  Uitdaging  voor het seizoen 2017/2018

   

  Conclusie en dankwoord

  2016/2017  overtrof onverwacht het prachtige vorige seizoen en werd daarmee " een prachtig seizoen 2.0 ".  Mooier is bijna niet denkbaar .

  Het bestuur bedankt coaches en scheidsen voor hun enorme inzet, de sponsors voor hun gulle gaven. Verder dank aan iedereen die als speler , coach ,fan of familie bij heeft gedragen aan dit mooie seizoen,

  De voorzitter dankt tot slot het bestuur-team voor hun energie en de goede samenwerking.

  Het bestuur ziet uit naar een mooi seizoen 2017/2018 

  Peter Haarms, voorzitter Harlemlakers, 15 oktober 2017