JAARVERSLAG HARLEMLAKERS 2015/2016

“EEN PRACHTIG SEIZOEN”

Inleiding.

Zoals ieder jaar in het jaarverslag starten we met de herhaling van onze visie en  ambitie die we in de ALV van 2010 met elkaar hebben vastgesteld 

“VISIE EN AMBITIE VAN HARLEMLAKERS"

Wij hebben een enorme passie voor basketbal. Als vereniging streven wij er naar zoveel mogelijk jongens , meisjes en volwassenen te laten genieten van wat de basketbalsport aan plezier brengt. Zowel actief als speler, coach of scheidsrechter of passief als toeschouwer. We willen daarnaast met onze basketbalactiviteiten  als sportclub een verbindende factor  zijn voor de bewoners binnen het  stadsdeel Nieuw West en Badhoevedorp.

Onze vereniging biedt zowel de mogelijkheid tot het beoefenen van topsport als breedtesport. Een speerpunt binnen de breedtesport is onze basketball’sCool.

Wij leggen binnen onze vereniging  het accent nadrukkelijk op topsport en met name op de ontwikkeling van basketbaltalent. Ambitieus, planmatig en met kwalitatief sterke mensen werken wij intensief aan het op een hoger niveau brengen van basketbaltalent. Met als doelstelling basketballers op te leiden voor het hoogste niveau in Nederland. Wij zoeken actief de samenwerking met anderen die aan onze ambities kunnen bijdragen.  De talentontwikkelingsambitie geldt tevens voor onze coaches en scheidsrechters.  Ook de coaches en scheidsrechters willen we nadrukkelijk via opleiding en ontwikkeling in hun kennis en ervaring laten groeien.

 Wij hopen op deze wijze te kunnen bijdragen aan  de kwalitatieve groei van het basketbal in Nederland “

Het voelt als bijzonder dat onze missie en visie nog steeds een inspirerend en verbindend kader bieden waar binnen wij met elkaar onze activiteiten in de vereniging verrichten. Zoals gezegd lijkt het ons goed onze werkelijkheid af te zetten tegen deze visie en ambitie. Wat gaat goed ? Wat gaat minder ? Gelet op het moment van de ALV ligt het voor de hand in dit jaarverslag soms alvast te kijken naar  de actuele situatie van het seizoen 2016/2017.

 

Hieronder de relevante thema’s uit de visie en ambitie op een rij.

Topsport en breedtesport

Bij Harlemlakers hebben we een mooie balans tussen topsport en breedtesport.

In het seizoen 2015/2016 hadden we 16 teams, waarvan U 24, U 20 ,U 18 1. U 16 1 samen met de AAC teams U 14 en U 16 (zie hieronder) de topsportlijn vormen, 2 teams onder 12 de Talentscool vormen en de overige 8 teams meer een breedtesport karakter dragen.

Echter voor alle teams geldt dat we actief en hard werken aan talentontwikkeling.

In 2016/2017 is deze balans even mooi. Dezelfde teams in de A-lijn en weer twee AAC-teams. Een nieuw heren 1 team met potentie. Daarnaast een hoog niveau Talentscool die 3 mooie teams bevat ( 12 1, 12 2, 14 1). Tot slot een B-lijn met 6 teams.

We zitten op dit moment rond de 160 leden . Gelet op de beschikbare zaalruimte zitten we hiermee aan het maximum van onze mogelijkheden. Dit aantal is ook de basis die we minimaal nodig hebben om onze ambities enigszins financieel waar te kunnen maken.

De binding met Badhoevedorp raken we voor wat betreft de instroom langzamerhand kwijt. Deze instroom komt nu voornamelijk uit Nieuw-West. Wellicht goed de instroom vanuit Badhoevedorp weer te versterken.

AAC-Caland samenwerking

Vanaf het voorjaar 2013 werken we samen met MBCA, basketbal-vereniging uit Amstelveen) en het Caland. Dit onder de naam AAC ( Amstelveen, Amsterdam combinatie- Caland)  Kern van de samenwerking is de behoefte de basis van de topsportlijn te verbreden en aldus ook de kwaliteit van de talent-ontwikkeling te verhogen. Dit jaar waren er twee teams AAC-Caland . Een U 14 en U 16 team. Dit alles in de nieuw opgerichte vereniging AAC-Caland, waarbinnen MBCA, Harlemlakers en Caland met elkaar samenwerken.

Intentie was deze lijn uiteindelijk naar een gezamenlijk topsportlijn van U14 tot en met U 18 onder AAC-vlag door te trekken.

De ALV en daarna de coaches van Harlemlakers hebben echter aangegeven dat de verbinding met AAC nog onvoldoende sterk is om de stap naar U 16 te nemen en dit team formeel onder de AAC-vlag te brengen. Deze stap is dus niet genomen.

Dit heeft uiteraard consequenties voor de ontwikkeling van AAC en haar ambities. De samenwerkende partijen (MBCA, Caland en Harlemlakers) zijn in gesprek hoe naar de toekomst met deze nieuwe context om te gaan. In de tussentijd richten we onze focus in het hier en nu op een goede samenwerking binnen AAC.

Die verbinding was er verder tussen MBCA en Harlemlakers in het gezamenlijke U 16 MBCA team ( met de helft Harlemlakers), dat dit seizoen als MBCA U 18 1 in de tweede divisie gaat spelen.

Technische zaken

In 2015/2016 was de bezetting wederom zeer goed te noemen. Alle teams waren goed en vaak dubbel bezet bezet.

Veel bekende gezichten, maar ook nieuwe. Tristan van Santen en Arno Kantelberg vormden een ijzersterk duo op de U 16 1. Chris Owen Hunter gaf nieuwe energie aan de U 16 2 en

U 16 3. Terwijl René Tijsterman op enthousiaste wijze het stokje voor de M18 overnam. Victor Iseli en Rob Vandewynckel waren van grote waarde voor de U 14 1.

Samen met de bekende gezichten vormden zij een stevig en kwalitatief goed kader.

Geldt onveranderd voor 2016/2017. Nieuw als coach is Dalal Bourjouane die 12 2 coacht. Op alle andere teams hebben we veel en goede coaches. Is een waanzinnige luxe ! We gaan er alles aan doen om dit te borgen.

Scheidsrechters

Vorig jaar wisten we wederom met ,hoofdzakelijk uit eigen jeugd gerekruteerde, scheidsen onze scheids-verplichtingen te voldoen. Dit keer waren dat Renzo Heijm, Jordy Laarman, en Stijn Tabak. Mogen we echt trots op zijn. Tobias Draak en Niek Heering ( zelf ook scheidsen voor Harlemlakers) zorgen voor de support van deze jongens en de afstemming met NBB. Al deze mannen en dame zorgen er voor dat we met zoveel teams op topniveau kunnen spelen.

Belangrijke uitdaging is om deze groep weer van nieuw bloed te voorzien.

Ook de bezetting van 2016/2017 is weer adequaat gerealiseerd. We leveren nu zelfs 5 scheidsen ( ook 1 voor AAC). Nieuw gezicht is Bas Owen Hunter.

De tafel- en fluitdiscipline voor de eigen wedstrijden was goed te noemen.

Talentontwikkeling spelers

Op dit thema, de kern van onze missie, kan worden gesproken van weer een succesvol jaar. Het hele jaar is op trainingen en in wedstrijden gewerkt aan de ontwikkeling van basketbal-skills en teamvorming. Op elke trainingsavond valt weer de grote toewijding en het enorme  plezier op waarmee spelers ondersteund door hun coaches aan het trainen zijn. In alle teams worden door spelers soms verbazingwekkende sprongen voorwaarts gemaakt. Dat is genieten en maakt het werk van de coaches zeer dankbaar. Het blijft elke trainingsavond en speeldag een groot plezier om deze dynamiek te voelen en zien.

Samenwerking met andere partijen

Onze intentie (zie visie) is altijd geweest zoveel mogelijk met relevante partners samen te werken. Met MBCA en Caland loopt dat (zie boven). Harlemlakers blijft pro actief de samenwerking zoeken met andere verenigingen en partners om haar visie en ambitie te realiseren.

Communicatie

De communicatie staat goed op de kaart . De vereniging heeft een mooie website. Verder gebruiken we Facebook en Twitter en maken we ook nieuwsbrieven.  Belangrijk zijn de ouderavonden aan het begin van het seizoen  Dit zijn bijeenkomsten waarmee ouders en spelers goed voorbereid en geïnformeerd aan het seizoen kunnen beginnen. Is bij de start van seizoen 2015/2016 zeer goed verlopen.

Financieel

De enige dissonant in de verdere euforie van het jaarverslag zijn de financiën. We hebben grote ambities en die kosten veel geld. Grootste kostenposten zijn zaalhuur en de NBB-kosten (inschrijvingen en scheidsen). De prijzen van de zaalhuur gingen vorig jaar ook weer omhoog.

Dit betekende dat we de laatste jaren langzaam onze financiële reserve zagen verdwijnen. We zijn 2015/2016 gestart zonder reserve en een niet volledig sluitende begroting van de rond -2000. De realisatie komt gelukkig de helft positiever uit. Belangrijk te vermelden dat in deze financiële positie wel een post nog te betalen contributies zit van rond de 3000.

In seizoen 2016/2017 zullen we om financieel stabiel te blijven de contributies dan ook met een klein bedrag moeten verhogen.

Kortom het blijft belangrijk qua financiën scherp aan de wind te zeilen. Door goed naar kosten te kijken, maar met name door opbrengsten te genereren.

In dat opzicht prijst het bestuur de grote inzet van René Vlaanderen die ondersteund door Rob Vandenwynkel naast de Bcool subsidie ook een andere omvangrijke gemeentelijke subsidie voor de club heeft weten te verwerven.

Over besteding van de subsidie zal nader worden gesproken, Zeker is wel dat de subsidie wordt ingezet om Harlemlakers structureel vanuit alle perspectieven naar een hoger plan te brengen. ( wordt vervolgd)

Zie verder voor dit onderwerp de financieel jaarstukken.

Sponsors en gulle gevers

Candiff services was ook in 2015-2016 weer sponsor. Daar kwamen Surfays, De letterexpert en Ifar bij.

Onze dank is groot. De sponsorgelden werden voor het grootste gedeelte ingezet voor de aanschaf van nieuwe kleding.

Via een “vrienden van” werd meer dan 1000 euro opgehaald. Binnenkort wordt bekendgemaakt waar het geld specifiek aan zal worden besteed.

Activiteiten

De ‘Minimix’ en barbecue waren dit jaar weer echt een hoogtepunt . Onze dank gaat uit naar de feestcommissie.

Het bestuur en bestuurszaken

In het bestuur trad René Vlaanderen terug, zodat hij zich volledig kon wijden aan de A-lijn als Technisch coördinator en coach. Pieter van Blaricon, penningmeester verlaat het bestuur na een groot aantal dienstjaren in veel verschillende rollen. Harlemlakers is Pieter zeer dankbaar voor het vele werk dat hij voor de club heeft verzet.

Op de ALV zal een voorstel gedaan worden om Francois Tabak en Jordy Laarman aan het “formele bestuur” toe te voegen. Dit aangezien anders alleen de huidige voorzitter in het “formele bestuur” resteert.

 De teams

Kort de karakteristieken van seizoen 205/2016 van de teams op een rij.

M18 , Met coach René een heel leuk seizoen gedraaid. Aan het einde van het seizoen met de bezetting goed op orde liet dit team zien weer op kampioenskoers te kunnen. ( en is ook zo als je de resultaten van nu bekijkt).

U16 1 Wat een prachtig team. Messcherp aangestuurd door Tristan en Arno. Beste team van Nederland de tweede helft van het seizoen. Helaas net te laat echt op stoom voor bereiken de final four. Dit seizoen wordt het jaar van U 16 1 !! No doubt !

U12 1 en 12 2 , Leukste teams van Harlemlakers. Stop met discussies over talentontwikkeling, ga kijken hoe Gideon en Gyenzo dat doen. Genieten van al dat talent en nog twee keer kampioen ook.

Heren 2 speelde iets onder hun kunnen en verloren net teveel wedstrijden. Dit seizoen echter geïnjecteerd met jeugdig elan moet en gaat het beter.

Heren 3, still going strong ! Speelde met meestal effectieve mix van gemopper en plezier hun wedstrijden. Kwam uit in de middenmoot. De knallende start van dit seizoen ( 3 0 ) belooft echter veel goeds.

U 16 2 gecoacht door Chris had veel plezier en maakte grote stappen in hun technische en tactische ontwikkeling en eindigde net onder de top.

U 16 3 team van coach Peter met allemaal rookies maakten individueel en als team reuzenstappen ( most improved team), Wonnen met hun frisheid en vechtlust heel veel meer dan ze verloren.

U 14 1 Victor en Rob brachten succesvol hun liefde voor de sport en hun vuur over op de mannen en meisjes. Lieten een paar prachtige games aan het publiek zien.

U 20 1 Michael en Roy joegen met hun talentvolle team het hele seizoen op een final four plek. (lukte net niet). Specialiteit van dit team was close games winnen. “When the going get tough, the tough get cool !”

20 2 bemoeiden Roy en Michael zich ook mee . Absoluut fun om deze mannen te zien spelen……..en winnen. Wat een verdiend en mooi kampioenschap.

U 18 1 goed team , twee goede coaches met Wim en Rene en toch een loodzware eerste seizoenshelft. Met focus en hard werk viel alles uiteindelijk toch op de plek met een effectieve en genietbare eindsprint.

Last but not least 18 2, een team dat onder leiding van coach Tabak heerste van dag 1 tot dag laatst. Met sprankelend basketbal en heeel veel punten.. en een klinkend kampioenschap.

 

De plussen van het seizoen 2015/2016

 • In het afgelopen seizoen is weer goed gescoord op de talentontwikkeling, zowel in de top- als breedtesport, zowel bij spelers als bij de scheidsrechters.

 • Kwalitatief en kwantitatief  goede coachbezetting

 • Stevig ledenaantal

 • De Talentscool floreert

 • Mooi basketbal gezien !!

 •  

   De minnen van het seizoen 2015/2016

 • Financiële situatie moet sterker

 •  

  Uitdaging  voor het seizoen 2016/2017

  • . Nieuw bloed in arbitrage 

  • . financiën op orde

  • . borgen plussen

  • . sponsoring regelen.

  • . genieten !

  • En……. Als club naar een hoger nivo!

   

  Conclusie en dankwoord

  2015/2016 was een prachtig seizoen waar we het merendeel van onze ambitie hebben verwezenlijkt.

  Het bestuur bedankt coaches en scheidsen voor hun enorme inzet, de sponsors voor hun gulle geven. Verder dank aan iedereen die als speler of familie bij heeft gedragen aan dit mooie seizoen,

  De voorzitter dankt tot slot zijn bestuur-team voor hun energie en de goede samenwerking.

  Het bestuur ziet uit naar een mooi seizoen 2016/2017

  Peter Haarms, voorzitter Harlemlakers, november 2016