Harlemlakers & VSK

Voor Harlemlakers is Veilig Sportklimaat (VSK) een thema dat continue centraal staat. Het thema komt ook als rode lijn terug in het meerjarenbeleid van de vereniging. Veel van de huidige activiteiten van Harlemlakers hebben verbanden met VSK, zoals de verplichting voor alle leden vanaf 15 jaar om een Scheidsrechterdiploma te hebben, spelregelavonden voor ouders en (vanaf januari 2017)coaches die een Verklaring Omtrent Gedrag overleggen voor zij bij ons een team op zich nemen. Daarnaast heeft de vereniging gedragscodes opgesteld voor haar leden.

Het programma Samen naar een Veiliger Sportklimaat is opgezet door NOC*NSF om positief gedrag te belonen en negatief gedrag aan te pakken. De Nederlandse Basketballbond heeft zich bij het programma aangesloten en zet zich intensief in om haar verenigingen hierbij betrokken te krijgen. Harlemlakers werkt actief samen met de NBB op dit thema. Het VSK-programma is voortgekomen uit het programma Sportiviteit & Respect, maar bekijkt het thema binnen een ruimer kader.

https://www.basketball.nl/verenigingen-en-opleidingen/veilig-sportklimaat

Vertrouwenspersonen

Harlemlakers probeert ongewenst gedrag zoveel mogelijk voor te zijn. De vereniging realiseert zich dat er soms een taboe rust op het melden van ongewenst gedrag, maar wil dit wel mogelijk maken voor haar leden. Om deze reden heeft Harlemlakers twee vertrouwenscontactpersonen op het gebied van ongewenst gedrag aangesteld.

Wanneer er ongewenst gedrag wordt geconstateerd, veroorzaakt door leden van onze vereniging, wil de vereniging dat graag weten. De twee vertrouwenscontactpersonen binnen de vereniging zijn Jacqueline Meijer en Youssef Bourjouane. De vertrouwenscontactpersonen behandelen alle meldingen vertrouwelijk en rapporteren wanneer nodig aan het bestuur.

       Jacqueline Meijer is te bereiken via jaqueline.meijer@harlemlakers.nl

       Youssef Bourjouane is te bereiken via youssef.bourjouane@harlemlakers.nl

 

Vertrouwenspunt Sport

Naast de vertrouwenscontactpersonen van de vereniging, is het er ook het Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF. Kijk hier voor meer informatie over het Vertrouwenspunt Sport. 

https://www.nocnsf.nl/vertrouwenspunt

 

Deze pagina is het laatst bijgewerkt op: vrijdag 22 december 2017 20:58