Contributie 2018-2019

(Voor het nieuwe seizoen binnenkot online)

 

         
TEAM     TEAM  
U12-1 € ----   U20 € ----
U12-2 € ----   U22 € ----
U14-1 € ----   U24 € ----
U14-2 € ----   H2 € ----
U16-1 € ----   H3 € ----
U16-2 € ----   H4 € ----
U18-1 € ----   H5 € ----
U18-2 € ----   D1 € ----
DU20 € ----   Recreanten € ----
U18-1 MBCA-HL € ----      

In gevallen waarin spelers in meer dan één team spelen of trainen kunnen in individuele gevallen door de penningmeester afwijkende contributiebedragen worden vastgesteld.

In het geval van coachactiviteiten door spelers wordt het contributiebedrag verlaagd. Zie voor de regels voor dit soort bijzondere gevallen de pagina Regels Contributie/Coachvergoeding

Als je vragen hebt over de hoogte van de contributie kun je die stellen aan de penningmeester via  penningmeester@harlemlakers.nl

Inning Contributie.

De inning van de contributie is uitbesteed aan ClubCollect. Daarvoor is nodig dat de penningmeester beschikt over het 06-nummer van degene die gaat betalen. Stuur daarom deze naar penningmeester@harlemlakers.nl

Als je bovenstaande niet zeker weet stuur deze dan alsnog.

1  Bij de contributie-inning via ClubCollect zullen betaalde voorschotten al zijn verrekend. Zo niet: neem dan contact op met de penningmeester.

2 In je eigen betaal-omgeving van ClubCollect kun je kiezen voor betaling in één keer of in drie termijnen, dat is dan iets duurder, zie de info van ClubCollect.

Verplichtingen bij het lidmaatschap.

Het volgen van een scheidsrechtercursus is verplicht voor alle leden vanaf 14 jaar.

Competitiespelende leden (ouder dan 14 jaar) vervullen jurytaken, opgesteld worden als scheidsrechter of jurylid (tafelen) is belangrijk om de vereniging te laten draaien en het zijn taken die alle leden moeten doen. Voor ouders is het belangrijk dat zij op ouderavonden komen, per toerbeurt klokken en schrijven, rijden naar uitwedstrijden en tenues wassen. Overige regels zijn terug te vinden in het huishoudelijk reglement.

Boetes, schade en dergelijke

Het bestuur kan boetes opleggen aan leden die niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Boetes die door de NBB worden opgelegd kunnen worden doorberekend aan het lid of team dat de boete heeft veroorzaakt. Ook schade aan sporthal, materiaal en eigendommen van anderen zal worden verhaald op degene die de schade heeft veroorzaakt. Daarnaast kan het bestuur een boete opleggen aan leden, die verzuimen zaaltaken uit te voeren, zonder bericht niet komen opdagen en dergelijke.