Algemene Leden Vergadering

Beste Harlemlakers,

De ALV vindt plaats woensdag 18 oktober aanstaande

Waar: Pauluskerk (zij ingang) Pieter Calandlaan 194 1069 LA Amsterdam

Tijd: 20.00 uur, inloop vanaf 19.30

Agenda:

1. Opening

2. Notulen

3. Jaarverslag 16/17

4. Vaststelling financiŽle stukken 16/17

5. Begroting 17/18 en vaststellen contributies

6. Bestuurssamenstelling

7. Rondvraag

Het Jaarverslag vind je  HIER

KOMT ALLEN!!