Algemene Leden Vergadering

 

Woensdag 18 oktober werd de algemene ledenvergadering ( ALV) van Harlemlakers gehouden.

Notulen HIER

Dankzij de aanwezige leden en ouders van  leden werd het een goede vergadering. Desgevraagd werden het jaarverslag ,  financiele afsluiting en begroting door de ALV goedgekeurd. Her bestuur zal serieus omgaan met de adviezen die de vergadering heeft gegeven.

 

Ander belangrijk moment was het verlenen van twee erelidmaatschappen .

Het erelidmaatschap wordt slechts in uitzonderlijke gevallen verleend aan leden die zich geruime tijd zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor Harlemlakers. Eerste nieuwe erelid is Hetty Vogel . Meer dan 10 jaar steunpilaar in het bestuur , verantwoordelijk voor de ledenadministratie. Deed haar klus top en we hebben met enorm veel plezier met haar samen gewerkt . Haar scherpte en humor zullen we heel erg  missen. Tweede nieuwe erelid is Pieter van Blaricon , ook hij is rond de tien jaar in verschillende rollen bestuurlijk betrokken geweest . Ondermeer twee keer als penningmeester en verder als bestuurslid arbitrage . Maar ook als coach en scheidsrechter is hij actief geweest .Pieter heeft een groot hart voor Harlemlakers. Zijn kracht is dat hij altijd helder is in  wat hij vindt en niet bang is een tegengeluid te laten  horen.

Hetty en Pieter van harte gefeliciteerd !

 

Het Jaarverslag vind je  HIER